Úvod / Tlačové centrum / Správy / Prieskum IAB Europe: Digitálna reklama a jej meranie v Európe 2018

Prieskum IAB Europe: Digitálna reklama a jej meranie v Európe 2018

Najnovší prieskum realizovaný IAB Europe upozornil na  nerovnosť medzi víziou a realitou v meraní digitálnych online kampaní. 

DfA_xmsXUAAsAcU.jpg-large

Aktuálne vydaná správa Digital Brand Advertising and Measurement Report vychádza z výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný na 650tich respondentoch – spoločností z oblasti digitálnej reklamy figurujúcich na strane nákupu i predaja –  z celej Európy.
Tohtoročné zistenia ukazujú, že inzerenti, agentúry a vydavatelia oceňujú potrebu zosúladiť reklamné KPI (Key Performance Indicators – kľúčové parametre výkonnosti) s rastúcimi trendami a požiadavkami digitálneho priemyslu. V prípade posúdenia dosahu reklám, stále existuje medzera medzi tým, aké premenné výkonnosti reklamy by malo digitálne odvetvie sledovať a využívaním týchto metrík v praxi.

Veľkú rolu v rámci výdavkov do digitálnej reklamy zohráva možnosť analýzy merania efektu digitálnej reklamy v rámci cross-media a cross-device ako aj analýza ako digitálna reklama prispieva k podpore značky v kombinácii s inými médiami.

Výsledky správy zároveň potvrdili zistenia z predchádzajúceho výskumu, ktorý IAB Europe zrealizovala v roku 2017.

Viac informácií:
Latest IAB Europe research highlights disparity between vision and reality in measurement of digital brand advertising campaigns

Stiahnuť report:
Digital Brand Advertising and Measurement 2018