Úvod / Tlačové centrum / Správy / Pilotný ročník IAB Univerzity sa vydaril na jednotku

Pilotný ročník IAB Univerzity sa vydaril na jednotku

Na jeseň malo 24 študentov piateho ročníka Katedry štatistiky, Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave (FHI EU) možnosť absolvovať pilotný ročník vzdelávania v digitálnom marketingu pod názvom IAB Univerzita – vzdelávacieho projektu pre študentov vysokých škôl z dielne združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia.Prednášky a cvičenia viedli ľudia zo slovenského online prostredia, profesionáli z digitálnych agentúr GroupM, Mindshare, H1 Slovakia, ZenithMedia, iProspect, MediaCom a MD Services – všetci z radov členov združenia IAB Slovakia.

Patrik Sabo pri prednáške o stratégii a plánovaní. Foto: Ondrej Dúžik

Za jediný semester tak dostali vysokoškoláci toľko rozmanitých vedomostí a skúseností z praxe, ako sa podarí ešte počas vysokej školy málokomu. Každý prednášajúci  vniesol do svojej témy osobitý pohľad, vlastné nezameniteľné skúsenosti a odbornosť podporenú aktuálnou praxou, čo najmä v tak rýchlo sa vyvíjajúcom odbore akým je digitálny marketing, je veľmi užitočné.

Študenti ocenili kreatívne hodiny vedené im blízkym jazykom, často obohatené o rôzne kvízy, nadväzujúce diskusie a priateľský prístup lektorov. Záverečné hodnotenie semestra zo strany študentov tak dopadlo na výbornú – presnejšie priemerná udelená známka lektorom bola 1,6 (poznámka: známkovanie ako v škole).

Za všetky sme vybrali dve slovné hodnotenia študentov: „Hodnota. Ľudskosť. Príprava. Autenticita. Rešpekt. Páčilo sa mi, že keď ste začali rozprávať, od začiatku do konca, boli všetci ticho a počúvali, pretože bolo vidieť, že v tejto téme ste naozaj doma a máte v tom vášeň.“Pochválil Marián, po prednáške Jozefa Šajdíka, ktorý hovoril o programatickom nákupe.

Daniela, v záverečnom hodnotení napísala: „Predmet, v rámci prednášok, hodnotím veľmi pozitívne. Pre mňa osobne zaujímavé témy čo sa týka reklamy a online marketingu. Taktiež výborný nápad pozvať na prednášky ľudí z praxe, ktorí v tom dennodenne pracujú. Oceňujem aj ukážky na reálnych príkladoch.“

Na záverečnú skúšku sa študenti vzorne pripravili a približne polovica z nich získala 75 % bodov a viac, za čo im bude odovzdaný aj IAB Univerzita certifikát od IAB Slovakia. Za úspešné absolvovanie praktickej časti predmetu (projekt a záverečný praktický test) získali tiež certifikát od spoločnosti SAS Slovakia, ktorý deklaruje ich praktické zručnosti z ovládania obsiahnutých štatistických metód.


Lukáš Bednár pri prednáške o E-Commerce. Foto: Ondrej Dúžik

“Najväčšou odmenou je aktívny záujem študentov o online marketing. Je vidieť, že je to oblasť, ktorá ich láka a v ktorej si vedia predstaviť budúcu sebarealizáciu. Už mi aj niekoľko životopisov pristálo na stole, čomu sa veľmi teším. Ďakujem všetkým zúčastneným kolegom z digitálneho sveta, že si dokázali popri pracovnom vyťažení nájsť čas a prišli svoje skúsenosti odovzdať ďalej. Kvalita, rozsah prípravy a entuziazmus, s ktorým prišli medzi študentov ma veľmi milo potešili,“ hodnotí prvý semester Ondrej Dúžik z GroupM, ktorý zároveň pôsobí ako odborný asistent na Katedre štatistiky FHI EU a bol odborným garantom projektu IAB Univerzita, realizovaného v rámci predmetu Štatistické metódy v marketingu.

Kombinácia spolupráce Katedry štatistiky so združením pre internetovú reklamu IAB Slovakia a so spoločnosťou SAS Slovakia, ktorá umožnila študentom sprostredkovať hodnotné prednášky z oblasti online marketingu a využitie robustného štatistického analytického nástroja, predurčuje veľmi dobrý štart absolventov tohto projektu v oblasti štatistickej analýzy dát v marketingu.

Vďaka patrí všetkým profesionálom z digitálnych agentúr – členom združenia IAB Slovakia, ktorí sa podujali prevziať na seba úlohu učiteľov:
Ondrej Dúžik (GroupM) – Vývoj a základy digitálneho marketingu, Legislatívne a etické prostredie;
Patrik Sabo (Mindshare) – Stratégia a plánovanie;
Miroslav Majoroš (GroupM) – Display a Video reklama;
Ján Šepelák (H1 Slovakia) – Search Engine Marketing;
Lenka Jesenáková (ZenithMedia) – Sociálne médiá a obsahový marketing;
Ľuboš Oláh (ZenithMedia) – Mobilný marketing;
Jozef Šajdík (iProspect) – Programatický nákup RTB;
Juraj Janošovský (MediaCom) – E-mail marketing;
Lukáš Bednár (MD Services) – E-Commerce.