Úvod / Tlačové centrum / Správy / Od 1.4.2019 dochádza k viacerým zmenám v jedinom auditovanom výskume návštevnosti slovenských médií IABmonitor

Od 1.4.2019 dochádza k viacerým zmenám v jedinom auditovanom výskume návštevnosti slovenských médií IABmonitor

Bratislava, 2. 4. 2019

Doterajší výskum AIMmonitor prechádza od 1. 4. 2019 pod aktualizovanú metodiku gemiusOverNight. S aktualizáciou metodiky dochádza aj k zmene názvu merania na IABmonitor, zmene domény s verejne prístupnými dátami na monitor.iabslovakia.sk, ako aj k zmene loga výskumu. Výskum IABmonitor je jediným auditovaným meraním návštevnosti slovenských médií. Aktuálne je v ňom zapojených 109 domén a 46 prevádzkovateľov, medzi ktorých patria najväčší vydavatelia na Slovensku. Metodika GemiusOverNight predstavuje najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti, ktoré Gemius implementoval vo všetkých krajinách, v ktorých výskum návštevnosti realizuje.

Prechod na aktualizovanú metodiku gemiusOverNight bol avizovaný už minulý rok v rámci tendra na nového dodávateľa výskumu. Za realizátora výskumu bola vybraná výskumná spoločnosť Gemius Slovakia. Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia je zadávateľom tohto výskumu od roku 2006.

Aktualizovaná metodika prináša viacero vylepšení v rámci výsledkov výskumu. Výskum prinesie denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napríklad pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16 – 18 dní na iba 1 deň.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Možnosť získať sociodemografické dáta už po prvom dni merania novozapojeného média do IABmonitora bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien.”

Ďalšou novinkou je zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytnú dáta o konzumácii obsahu v práci a doma, ako aj presnejšie meranie stráveného času užívateľom na slovenských médiách, a lepšie tak reflektuje na užívateľské chovanie na jednotlivých platformách.

S upgradom metodiky bude dochádzať k zmenám v prípade ukazovateľa RU, ktorý má za cieľ lepšie reflektovať zmeny na trhu. Podľa testovacích dát sa očakáva v priemere nárast počtu RU na platforme Total o 4%, pokles na platforme PC o 3% a nárast mobilných platforiem (Smartphone a Tablet) o 3% oproti aktuálnej metodike Multiplatform. Vývoj návštevnosti jednotlivých médií sa môže líšiť v závislosti od charakteristiky ich návštevnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia spoločne s realizátorom neodporúča dáta gemiusOverNight porovnávať s predchádzajúcimi výsledkami merania (do 31.3.2019). Historické výsledky výskumu nájdu užívatelia v archíve na doméne archiv.aimmonitor.sk. Doména aimmonitor.sk bude presmerovaná na monitor.iabslovakia.sk.

Online verejne prístupné dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating a budú dostupné na doméne monitor.iabslovakia.sk. S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje rozdiel medzi dátami v aplikácii gemiusExplorer (nástroj slúžiaci na mediálne plánovanie) a v Online verejnej aplikácii (GAR – Gemius Audience Rating), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa. Metriky dostupné v GAR sú rozdelené podľa platformy, z ktorej bola vykonaná návšteva – Total, PC, Phone a Tablet. Sú tu dostupné počty Reálnych užívateľov (RU), Zobrazenia (PV), Návštevy (V), Celkový strávený čas (TTS), Priemerný strávený čas na RU (ATSru) a Priemerný strávený čas na Visit (ATSv).

Všetky informácie o IABmonitor vrátane informácií o zapojení, metodike, výstupných dátach, výhodách a cene nájdete tu.