Úvod / Tlačové centrum / Správy / Objemy reklamy na Slovensku v roku 2014

Objemy reklamy na Slovensku v roku 2014

Internetová reklama v roku 2014 narástla o 14.7%

Bratislava, 20.4.2015 

Podľa deklárácií objemov členov IAB Slovakia a odhadu príjmov medzinárodných a slovenských nečlenských médií rástol objem príjmov z internetovej reklamy o 14.7% v porovnaní s rokom 2013. V absolútnom vyjadrení dosiahol objem reklamy v roku 2014 viac ako 75,5 mil. Eur. Rast objemu sa teda z agregovaného pohľadu spomalil (2013/2012 17.5%). V absolútnom vyjadrení predstavuje rast takmer 9.7 mil. Eur.

1

2

*rozdiel v pôvodne publikovanom objeme Display a Paid for Search za 1. polrok 2014: presun a opravy niektorých položiek

*medziročne (rok 2014 vs. roky 2013 a 2012) nie je možné porovnanie Display a Paid for Search, kvôli zmene metodiky 

Prečítajte si plnú správu.

 

Internetová reklama podľa odhadov rástla medziročne 14,7% (2014)