Úvod / Tlačové centrum / Správy / Novozvolená Etická komisia IAB Slovakia sa tentokrát v monitoringu online médií zamerala na dodržiavanie Kódexu preberania obsahu na internete v športovom spravodajstve

Novozvolená Etická komisia IAB Slovakia sa tentokrát v monitoringu online médií zamerala na dodržiavanie Kódexu preberania obsahu na internete v športovom spravodajstve

Bratislava, 17. marec 2016. 

Jedným zo základných cieľov IAB Slovakia je prostredníctvom jasných a schválených pravidiel edukovať a štandardizovať prostredie slovenského internetu ako reklamného média v oblasti preberania a označovania iného ako autorského obsahu, alebo obsahu podliehajúcemu obchodným vzťahom s ďalšími subjektami. Túto myšlienku sa darí napĺňať vďaka Kódexu preberania obsahu na internete, ktorý vymedzuje konkrétne pravidlá, pri dodržaní ktorých je možné využívať cudzí obsah na internete bez toho, aby došlo k porušeniu práv pôvodcu obsahu.
Dohliadať nad dodržiavaním zásad deklarovaných Kódexom je naďalej úlohou novozvolenej Etickej komisie. Štatút Etickej komisie vznikol v roku 2015 a začiatkom roka 2016 boli Valným zhromaždením zvolení jej noví členovia:

Vladimír Kroupa, News and Media Holding a.s. – ktorý je zároveň predsedom Etickej komisie
Branislav Karvaš, Zoznam, s.r.o. – podpredseda Etickej komisie
Zuzana Barinková, DIGILINE, spol. s.r.o. 
Martin Dančiak, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Janka Donovalová, Petit Press a.s.
Andrea Szőcsová, MAFRA Slovakia, a.s.
Rastislav Šedaj, Perex a.s.

Komisia aktívne monitoruje stránky členských médií IAB Slovakia, ako i webstránky zaradené do merania AIMmonitor s dôrazom na súlad obsahu webov so stanovenými etickými zásadami. V monitoringu vykonanom za uplynulé tri mesiace sa komisia zamerala na obsah športového spravodajstva slovenských online médií. Z výsledkov vyplýva badateľný pozitívny trend v korektnom označovaní preberaného obsahu (textu, obrázku, videa).

K médiám, ktoré k svojmu obsahu na webových stránkach za sledované obdobie pristupujú najzodpovednejšie a preberaný obsah označujú eticky v súlade s Kódexom, patria Petit Press (sport.sme.sk), N Press (dennikn.sk/sport),  Perex (sport.pravda.sk) a Nearby smart communication (dobrenoviny.sk/sport).

K najčastejším chybám, ktoré sa ešte stále vyskytujú pri preberaní alebo označovaní preberaného cudzieho obsahu na internete patrí:

– nesprávne umiestnenie autora fotografie  – autora fotografie je potrebné uviesť vždy bezprostredne pri (nad alebo pod) prevzatým objektom (fotografiou) viď. citácia Kódexu: “Pri každom využití takých diel je potrebné uviesť zdroj a autora (podľa bodu 2) a to bezprostredne hneď pri (nad alebo pod) prevzatým objektom.”

– absencia hypertextového odkazu smerujúceho na pôvodný zdroj obsahu – v prípade preberania časti obsahu z iného domáceho či zahraničného webu je potrebné uvádzať jeho zdroj, a to jeho presným označením (meno autora a servera) spravidla bezprostredne pri cudzom obsahu a zároveň hypertextovým odkazom vedúcim na presné miesto zdrojového obsahu.

V kompetencii Etickej komisie je takisto príjmať a posudzovať podnety týkajúce sa možného porušovania etického preberania obsahu na internete. Jej členovia skonštatovali, že dostávajú čoraz menej podnetov na preskúmanie z dôvodu podozrenia neetického šírenia internetového obsahu.

Ako povedal predseda komisie Vladimír Kroupa: “Po prijatí Kódexu preberania obsahu na internete a jeho edukačnom období v roku 2015 sme zaznamenali viaceré podnety. Po nastavení systému a pravidelnom informovaní o platných postupoch je trend v zmysle dodržiavania etických postupov pri spracovaní obsahu oveľa pozitívnejší.”

 

Súvisiace tlačové správy:

Šesť jednoduchých zásad ako eticky preberať obsah na internete, 1. 7. 2015
Členovia IAB Slovakia prijali Kódex preberania obsahu na internete a zvolili členov Komisie pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu (Etická komisia), 5. 3. 2016