Úvod / Tlačové centrum / Správy / Na Slovensku výdavky do internetovej reklamy v roku 2017 dosiahli výšku 118 miliónov Eur

Na Slovensku výdavky do internetovej reklamy v roku 2017 dosiahli výšku 118 miliónov Eur

Bratislava, 3. apríl 2018

Slovenský online v medziročnom porovnaní 2017/2016 vzrástol o 5%.

Na začiatku roka 2017 združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia pristúpilo k novej štruktúre v deklarácii výdavkov do online reklamy v záujme priblíženia sa požiadavkám IAB Europe, ako aj požiadavkám slovenského online trhu. Dostávame tak výsledky výdavkov podľa jednotlivých formátov reklamy, ale aj napríklad čísla o mobilnej reklame či programmaticky nakupovanej reklame za celý slovenský trh.

Medziročný nárast výdavkov do internetovej reklamy dosiahol v roku 2017 úroveň 5%.

Graf1

Deklarované a presné čísla sú dostupné za členské online médiá združenia IAB Slovakia v media net-net hodnote, výdavky do nadnárodných platforiem sú kvalifikovaným odhadom AdEx komisie združenia, v ktorej sú zástupcovia členských agentúr i médií.
Infografika k výdavkom za rok 2017 dostupná na stiahnutie.

Vydavky_do_online_infografika_2017Členovia IAB Slovakia

V rámci členských výdavkov do jednotlivých formátov najviac narástla natívna reklama, ktorá dosiahla hodnotu štvornásobku výdavkov roka 2016. Na členských médiách rástlo aj video o 39% v porovnaní s rokom 2016. Za rastom programmatického predaja reklamy o 62% stojí práca médií, ktoré v roku 2017 urobili významný posun v možnostiach automatizovaného nákupu ich mediálneho priestoru.

Celý slovenský trh

Vzhľadom na zmenu v deklarácii výdavkov medziročne vieme porovnávať len niektoré kategórie formátov. Bannerová reklama zaznamenala celkovo minimálny nárast (o 0,4%) v porovnaní s rokom 2016. Rast zaznamenal typ reklamy „classifieds and directories“ (tzv. riadková inzercia, katalógová reklama) o 8%.

Výdavky do online reklamy za celý slovenský trh podľa formátov:

Tabulka1

Výrazný nárast sme zaznamenali v mobilnej reklame za celý trh ako aj v členskej základni (u členov dosiahla 7,5 násobok roka 2016). Aktuálne má mobilná reklama  37% podiel z celkových výdavkov.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „V priebehu roka 2017 sa na Slovensku potvrdil celosvetový trend, kedy celkový počet zobrazení v mobilných zariadeniach predbehol celkový počet zobrazení v PC zariadeniach. Tak ako sme predpovedali aj výsledky potvrdzujú, že mobilná reklama má na Slovensku stále potenciál rastu.“

Graf2

Miroslav Pagáč, predseda Správnej rady, Digital Director agentúry Zenith: „Celkový nárast výdavkov do internetovej reklamy sa v roku 2017 spomalil. Predpokladáme, že za spomalením sú dva hlavné dôvody. Prvým dôvodom je stabilizovanie výdavkov inzerentov do internetu. Iný slovami, potenciál inzerentov, ktorí chceli investovať do internetu sa naplnil najmä počas predchádzajúcich rokov, kedy sme boli svedkami medziročných nárastov 14% – 23%. Druhým dôvodom môže byť zvýšenie inflácie v televízii. Keďže výdavky do televízie tvoria najväčší podiel zo všetkých výdavkov do reklamy na našom trhu, prirodzene majú práve televízne výdavky silný vplyv na ostatné media typy na trhu s reklamou. Internet je médium, ktorého konzumácia každý rok rastie a dovolím si tvrdiť, že z pohľadu zadávateľov sú dnes internet spolu s TV dvomi najdôležitejšími komunikačnými kanálmi.“

V roku 2017 bol na Slovensku programmaticky nakúpený mediálny priestor v hodnote cez 9mil. Eur. Tento spôsob nákupu je atraktívny najmä v prípade video reklamy.

Graf3

Poznámka: programmatic tvoria investície zadávateľov cez DSP platformy. Do programmatiku sa nezapočítava priamy spend do Adwords – GDN, Adwords – Youtube ani Facebook.           

28% z Display reklamy tvorí video reklama.

Graf4

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;              
Video – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Textová reklama – text + obrázok napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship.