Úvod / Tlačové centrum / Správy / Môžete používať v článkoch ako titulnú fotografiu fotky z Instagramu alebo screenshoty? Čo hovorí nový Etický kódex IAB?

Môžete používať v článkoch ako titulnú fotografiu fotky z Instagramu alebo screenshoty? Čo hovorí nový Etický kódex IAB?


V júni vstúpil do platnosti nový Kódex preberania obsahu na internete. Kódex stanovuje etické pravidlá pri práci s obsahom v online prostredí a je záväzným pre všetky médiá, ktoré merajú svoju online návštevnosť v IABmonitore, nezávislom slovenskom meraní.

Na dodržiavanie Kódexu dohliada Etická komisia IAB, ktorej predsedá Adam Zavřel. Adam je zároveň vedúcim online spravodajstva v TV JOJ.  Za IAB sa s Adamom porozprávala o novinkách v etike v online a v samotnom Kódexe Zuzana Zambojová.

Zuzana: Adam, prečo sa pristúpilo ku zmenám v Etickom kódexe?

Adam: Hlavným dôvodom bolo, že  „vykrádanie” cudzieho obsahu nainternete je stále problém, aj keď sa do veľkej miery podarilo nastaviť štandardy preberania a najmä veľkí vydavatelia sa snažia tieto pravidlá dodržiavať! Mediálna prax sa ale neustále vyvíja. Zároveň Kódex reflektuje na aktuálne novelizované znenie Autorského zákona. Najdôležitejšou aktualizáciou v Kódexe bolo vytvorenie pravidiel používania tzv. screenshotov z youtube videí a sociálnych sietí, aby pritom nedochádzalo k porušovaniu autorských práv.

Zuzana: Aké problémy vyriešia nové zmeny?

Adam: Zamerali sme sa na problematiku využívania fotografií či screenshotov v tvorbe obsahu. Tiež sme zakomponovali rozšírené možnosti riešenia podnetov na vydavateľa, ktorý porušuje pravidlá preberania obsahu. Napríklad, dotknutá strana môže najskôr osloviť  porušiteľa samostatne a až v prípade, že ten nebude reagovať, osloví Etickú komisiu. Okrem toho vrelo odporúčam best practices“, v ktorých sme sa snažili vysvetliť najčastejšie príklady etického preberania obsahu čo najjednoduchším spôsobom. 

Zuzana: Kedy nadobudne platnosť nový Kódex?

Adam: Kódex nadobudol platnosť 24.6.2022, po tom, ako ho odobrili v hlasovaní členovia združenia IAB Slovakia.
K niektorým jeho zmenám došlo kvôli zmenám v Autorskom zákone. Iné vyšli z praktických riešení, skúseností a návrhov samotnej Etickej komisie. Najväčšími zmenami prešli opatrenia pri porušovaní kódexu. Kódex definuje aj opakované porušenia pravidiel. Takéto porušenia sa budú sankcionovať rôznymi postihmi od zrušenia členskej zľavy za meranie IABmonitor až po odobratie prístupu ku kompletným dátam. V Článku 3 pribudol pojem „periodikum.“ Tomuto pojmu sa prispôsobili aj ostatné body. Vymedzuje sa kto je „vydavateľ periodika“ a kto práva k periodiku vykonáva. Ďalej sa zmeny dotkli nakladania s fotografiami – fotografie a screenshoty sa budú môcť používať ako titulná fotografia, ak budú zachované autorské práva k daným fotografiám a nebude porušený Autorský zákon. To je len malá ochutnávka zmien v Kódexe.

Podrobnejšie o vyššie spomínaných zemnách ako aj o novinkách v etike žurnalistiky organizuje IAB  v septembri Raňajky s Etickým kódexom. Dvere majú otvorené redaktori, novinári, editori a všetci tvorcovia obsahu. Dajte si s nami raňajky  a pozrite sa na to, ako byť pri písaní etický.