Úvod / Tlačové centrum / Správy / Koalícia pre lepšie reklamy predstavila nový Program pre lepšiu skúsenosť užívateľov so zobrazovaním online reklamy

Koalícia pre lepšie reklamy predstavila nový Program pre lepšiu skúsenosť užívateľov so zobrazovaním online reklamy

18. december 2017

Koalícia pre lepšie reklamy (Coalition for Better Ads) ohlásila, že v januári 2018 vydá program pre lepšiu skúsenosť užívateľov so zobrazovaním online reklamy – Better Ads Experience Program. Program je dobrovoľnou iniciatívou pre spoločnosti z odvetvia digital reklamy, jej cieľom je zlepšiť užívateľskú skúsenosť s online reklamou a propagovať adaptovanie vydaných reklamných štandardov naprieč trhom.

Koalícia vypracovala rámec, na základe ktorého budú certifikovaní tí vydavatelia webstránok, ktorí nebudú viac podporovať najrušivejšie formáty online reklamy definované v štandardoch, a budú akreditované tie prehliadače a technologické spoločnosti z reklamného reťazca, ktoré ocenia a podporia dodržiavanie štandardov zo strany vydavateľov a budú filtrovať online reklamu na základe formátov uvedených v štandardoch.

V rámci Programu bude vypracovaný a priebežne aktualizovaný zoznam certifikovaných spoločností, ktoré na svojich webstránkach nemajú formáty online reklamy definované v štandardoch ako nežiadúce, a to podľa prehliadačov a technologických spoločností participujúcich v Programe.

Blokované budú tie reklamy, ktoré zobrazujú reklamu na celú stránku, vydávajú zvuk, automaticky spúšťajú video alebo inak znepríjemňujú prehliadanie internetu.

V prípade, že vzniknú problémy s dodržiavaním štandardov, certifikované spoločnosti budú upozornené a budú mať možnosť osloviť porušovateľov alebo prípad posúdiť prostredníctvom nezávislého mechanizmu na riešenie sporov, ktorý Program ponúka.

Detaily ku Programu vrátane procesu registrácie a poplatkov budú pre spoločnosti zaujímajúce sa o účasť v Programe zverejnené v januári.

Štandardy pre lepšiu reklamu boli vydané v marci 2017 pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe. Koalícia  v nich definovala nasledujúce typy formátov ako najmenej žiadúce pre desktopové zariadenia a mobilné zariadenia: CoalitionForBetterAds_Ad ExperiencesDesktop:
pop-up ads, auto-play video ads with sound, prestitial ads with countdown, large sticky ads

Mobile:
pop-up ads, prestitial ads, ads with density greater than 30%, flashing animated ads, auto-play video ads with sound, poststitial ads with countdown, full-screen scrollover ads, large sticky ads

Súvisiace správy:
Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe
Google Chrome bude od 15. februára blokovať otravné reklamy

Tlačová správa v angličtine:
Coalition for Better Ads to Introduce Better Ads Experience Program