Úvod / Tlačové centrum / Správy / Jeseň v IAB Slovakia sa niesla v znamení vzdelávania! V novembri sme úspešne ukončili prvý ročník Digital Master Course.

Jeseň v IAB Slovakia sa niesla v znamení vzdelávania! V novembri sme úspešne ukončili prvý ročník Digital Master Course.

Bratislava, 22. november 2016

Pilotného ročníku Digital Master Course sa zúčastnilo 32 študentov, väčšinou juniorov z mediálnych agentúr a online médií, nechýbali však ani cieľavedomí študenti, ktorí majú záujem o tému digitálneho marketingu a privítali sme aj zástupcov veľkých zadávateľov reklamy. Celý kurz absolvovali 25ti z nich.

digital_master_course_kredit_zuzana_sumska

Digital Master Course je komplexným kurzom digitálneho marketingu.  Je určený tým, ktorí potrebujú ucelený prehľad o všetkých jeho súčastiach. Poskladaný je z ôsmich obsahovo samostatných modulov, od základov digitálneho marketingu až po vyhodnocovanie a analýzu mediálnych kampaní. Témy vyučujú skúsení profesionáli z digitálnej brandže. Tento rok spojili svoje sily až osemnásti lektori primárne z mediálnych agentúr, ale vypomohli nám svojimi profesionálnymi vedomosťami aj zástupcovia Gemius Slovakia, Rady pre reklamu a DAPRO Consulting.

Matej Kolarovský, GroupM Slovakia, mentor kurzu: ,,Sme veľmi hrdí, že máme úspešne za sebou prvý ročník kurzu. Celkové hodnotenie vzdelávacích modulov zo strany účastníkov dopadlo výborne. Študenti hodnotili modul ako celok, jeho štruktúru, použité materiály, ale i to, ako prospešná je preberaná téma pre ich profesionálny život. Zároveň z ich hodnotení vyplynul nemenej zanedbateľný fakt, a to, že profesionáli z onlinu boli naozaj prvotriednymi offline lektormi.“

digital_master_course1_kredit_zuzana_sumska

„Kurz bol veľmi prínosný pre rozšírenie profesionálneho rozhľadu v oblasti, ktorá nie je primárnou súčasťou mojej pracovnej agendy, ale v budúcnosti určite bude. Bol prakticky koncipovaný s dobre vybranými speakrami, ktorí dokázali zrozumiteľne a s použitím vhodne zvolených príkladov a prípadových štúdií ozrejmiť teóriu, ktorú prezentovali, povedala absolventka kurzu Daniela Záležáková zo spoločnosti News and Media Holding.

Všetci tí, ktorí sa nestihli prihlásiť, budú mať možnosť zúčastniť sa základného Digital Master Course na jar 2017. Po prejavenom záujme zo strany členských médií i agentúr o dovzdelanie juniorskej základne, bude kurz z hľadiska preberanej hĺbky jednotlivých tém ešte mierne poupravený.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: ,,Na jar sa tešíme na nových študentov a pevne verím, že sa nám podarí pripraviť aspoň 2 špecializované workshopy na užšie zameranú tému. Do úvahy pripadajú search marketing, o ktorý študenti prejavili veľký záujem, ale aj téma video reklamy či programmatic… Naším cieľom je, aby certifikát IAB Slovakia, ktorý absolventi obdržia po úspešnom absolvovaní testu, či už celého Digital Master Course alebo workshopov pre pokročilých, bol ďalšou hodnovernou pečiatkou v životopise uchádzačov o voľné pracovné miesta v online, ktorých je stále veľa neobsadených práve pre chýbajúcu novú online generáciu.”