Úvod / Tlačové centrum / Press Releases / IAB Slovakia launches a tender for a contractor of legal analysis GDPR

IAB Slovakia launches a tender for a contractor of legal analysis GDPR

Bratislava, 26. 2. 2018

Najväčšie slovenské digitálne združenie vzhľadom na nové európske nariadenie GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov vypisuje tender na právnickú kanceláriu, ktorá vypracuje právnu analýzu špecifických problematík ohľadne ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí.

GDPR

Vzhľadom na jeden zo základných cieľov združenia IAB Slovakia, medzi ktoré patrí aj vytváranie a podpora štandardov na slovenskom digitálnom trhu, sa združenie rozhodlo vypísať tender, ktorého výsledkom by mala byť podrobná právna analýza týkajúca sa  presnej špecifikácie osobných údajov ako aj špecifikácie bodov a informácií vrátane textácie, ktoré je potrebné sprostredkovať užívateľovi v online priestore v prípade udeľovania súhlasu so spracúvaním jeho osobných dát.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Rozhodli sme sa pre vypracovanie konkrétnych a presných špecifikácií v niektorých oblastiach ochrany osobných údajov s dôrazom na digitálne prostredie. Napriek tomu, že nariadenie GDPR bolo schválené už v roku 2016, z diskusií nám vyplynulo, že je veľa nezodpovedaných otázok, s ktorými sa potýkajú nielen naši členovia, ale aj ostatní účastníci slovenského internetového trhu. Naším cieľom je preto vytvoriť štandardy a manuál najmä v oblasti procesu získavania súhlasu so spracúvaním osobných údajov tak, aby boli jasne a presne pomenované bez potreby ďalších právnych konzultácií, aby uľahčili život vydavateľom a najmä, aby spĺňali podmienky stanovené v platnej legislatíve od 25.5.2018, kedy GDPR ako aj nový zákon začnú byť účinné. Sme presvedčení, že takáto jednotná textácia napríklad súhlasných stien uľahčí život aj užívateľom internetového prostredia.“

Právna analýza bude mať podobu „Kódexu správania“, ktorý združenie IAB Slovakia v spolupráci s vybraným realizátorom predloží na akreditáciu Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Do tendra sa môžu právne kancelárie prihlásiť do 5.3.2018 a predpokladaný dátum ukončenia projektu je 20.4.2018. Tender je v kompetencii Správnej rady združenia a pracovnej skupiny pre GDPR. Pri výbere realizátora projektu sa bude prihliadať na cenové ponuky účastníkov tendra, ako aj na spôsob a kvalitu vypracovaného čiastkového zadania.

Bližie informácie o tendri sú dostupné v kompletnom zadaní, ktoré je zverejnené v slovenskom jazyku na stránke iabslovakia.sk.

K dispozícii na stiahnutie:
Zadanie tendra na dodávateľa právnej analýzy GDPR

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia vzniklo v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 39 členov a je najväčším digitálnym združením pôsobiacim na Slovensku. IAB Slovakia je členom IAB Europe.