Úvod / Tlačové centrum / IAB v médiách / IAB v ročenke Marketing & Digital Agencies 2021: IAB Slovakia otvára dvere zadávateľom reklamy

IAB v ročenke Marketing & Digital Agencies 2021: IAB Slovakia otvára dvere zadávateľom reklamy

Združenie pre internetovú reklamu, ktoré minulý rok oslávilo 15 rokov svojho pôsobenia na slovenskom internetovom trhu dosiahlo v roku 2021 rekordných 55 členov. Okrem vydavateľov, mediálnych agentúr a technologických spoločností o členstvo v našom združení postupne prejavujú záujem aj zadávatelia reklamy.

Združenie prináša členom – zadávateľom – relevantné a objektívne informácie

IAB Slovakia už od roku 2006 poskytuje auditované dáta o návštevnosti slovenských médií IABmonitor. Súčasťou výskumu sú aj sociodemografické dáta, ktoré sú nápomocné pri plánovaní internetovej reklamy. Ucelený prehľad o slovenskom internete získavajú zadávatelia reklamy v našej každoročnej správe o návštevnosti slovenského internetu.

Okrem toho na polročnej báze združenie zverejňuje preinvestované výdavky do internetovej reklamy, ktoré takisto slúžia hráčom slovenského trhu v ďalšom rozhodovaní o prerozdelení plánovaných rozpočtov do jednotlivých mediatypov.

Naši členovia majú možnosť navrhovať zmeny a vylepšenia ohľadne výstupných dát tak, aby im poskytli informácie, ktoré pri plnení svojich marketingových stratégií potrebujú a budú im užitočné.

Na mesačnej báze poskytujeme výlučne našim členom monitoring legislatívnych zmien, pripravovaných alebo aktuálnych nových zákonov, ktoré boli prijaté na Slovensku alebo Európskym parlamentom.

Spoločne podporujeme etické správanie

Prinášame kódexy a usmernenia nielen v oblasti internetovej reklamy, ale i online obsahu. Od roku 2015 edukujeme trh v korektnom preberaní cudzieho obsahu tak, aby vydavatelia online médií neporušovali autorské práva. Sme členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky, ktorá dohliada nad dodržiavaním Etického kódexu novinára. Tento rok sme pracovali na Kódexe influencer marketingu, ktorý má pomôcť v problematických oblastiach pôsobenia influencerov, ako napríklad označovanie komerčných príspevkov.

IAB Slovakia je priestorom networkingu

Na našich eventoch či online stretnutiach majú naši členovia možnosť nadväzovať nové kontakty s ľudmi z digitálnej brandže. Zadávatelia sú dôležitou súčasťou reklamného ekosystému a preto by nemal chýbať ich hlas v diskusiách a návrhoch – či už pri vytváraní kódexov a usmernení pre oblasť internetovej reklamy, ako aj v ich očakávaniach napríklad v oblasti plánovania a analýzy výsledkov reklamných kampaní.

Posúvame vedomosti v digitálnom marketingu

Tretí rok úspešne vedieme vzdelávací certifikačný program DIMAQ, ktorý reprezentuje profesionalitu v rámci vedomostí z online marketingu. DIMAQ Akadémia ako aj DIMAQ certifikát sú jedinečným vzdelávacím programom, ktorý marketérom na strane zadávateľov poskytuje vedomosti naprieč všetkými disciplínami a vytvára tak prehľad o jednotlivých možnostiach a prepojeniach. Naviac v rámci recertifikácie zabezpečuje priebežné dopĺňanie vedomostí a kontinuálne vzdelávanie, lebo žiaden z mediatypov nenapreduje tak rýchlo ako digitál.

Pridajte sa k nám.