Úvod / Tlačové centrum / Správy / IAB Slovakia otvára dvere zadávateľom reklamy. Aké výhody im členstvo v IAB vie priniesť?

IAB Slovakia otvára dvere zadávateľom reklamy. Aké výhody im členstvo v IAB vie priniesť?

Združenie pre internetovú reklamu, ktoré minulý rok oslávilo 15 rokov svojho pôsobenia na slovenskom internetovom trhu dosiahlo v roku 2021 rekordných 55 členov. Ku združeniu IAB sa pripojili ôsmi noví členovia – medzi nimi online médiá Marketers, vydavateľ portálu Marketeris.sk a C.E.N, prevádzkovateľ  TA3.com, agentúry Vivaki Exchange a Volis International, tech platformy Caroda, Httpool a RTB House a veľký zadávateľ reklamy Slovak Telekom. Tešíme sa, že sa naše kruhy čoraz viac rozširujú a my môžeme aj vďaka tomu naše aktivity zmysluplne smerovať.

Okrem vydavateľov, mediálnych agentúr a technologických spoločností o členstvo v našom združení postupne prejavujú záujem aj zadávatelia reklamy.

Združenie prináša slovenskému internetovému trhu relevantné a objektívne informácie

IAB Slovakia už od roku 2006 poskytuje auditované dáta o návštevnosti slovenských médií IABmonitor. Súčasťou výskumu sú aj sociodemografické dáta, ktoré sú nápomocné pri plánovaní internetovej reklamy. Ucelený prehľad o slovenskom internete zdieľame v našej každoročnej správe o návštevnosti slovenského internetu.

Na polročnej báze združenie zverejňuje preinvestované výdavky do internetovej reklamy, ktoré takisto slúžia hráčom slovenského trhu v ďalšom rozhodovaní o prerozdelení plánovaných rozpočtov do jednotlivých mediatypov.

Na mesačnej báze poskytujeme výlučne našim členom monitoring legislatívnych zmien, pripravovaných alebo aktuálnych nových zákonov, ktoré boli prijaté na Slovensku alebo na pôde Európskeho parlamentu. Realizujeme workshopy na tieto aj iné témy, ako napríklad aké budú dopady a riešenia cookieless éry na trh internetovej reklamy. Hľadáme spoločne potenciálne riešenia.

„Za veľkú výhodu členstva v IAB považujem to, že naši členovia majú možnosť navrhovať a podieľať sa na zmenách a vylepšeniach ohľadne výstupných dát, ktoré poskytujeme. A takisto sa majú možnosť zapájať do tvorby našich aktivít tak, aby boli čo najviac nápomocné pri formovaní a kultivovaní slovenského internetového trhu,“ hovorí Daša Karpelová, riaditeľka IAB.

Spoločne podporujeme etické správanie

Prinášame kódexy a usmernenia nielen v oblasti internetovej reklamy, ale i online obsahu. Od roku 2015 edukujeme trh v korektnom preberaní cudzieho obsahu tak, aby vydavatelia online médií neporušovali autorské práva. Sme členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky, ktorá dohliada nad dodržiavaním Etického kódexu novinára. Tento rok sme pracovali na Kódexe influencer marketingu, ktorý má pomôcť v problematických oblastiach pôsobenia influencerov a to najmä v problematike označovania komerčných príspevkov a spoluprác. Jeho finálnu verziu očakávame v prvom polroku 2022.

IAB  je priestorom pre networking

Na našich eventoch či online stretnutiach majú naši členovia možnosť nadväzovať nové kontakty s ľuďmi z digitálnej brandže. Zadávatelia sú dôležitou súčasťou reklamného ekosystému a preto by nemal chýbať ich hlas v diskusiách a návrhoch – či už pri vytváraní kódexov a usmernení pre oblasť internetovej reklamy, ako aj v ich očakávaniach napríklad v oblasti plánovania a analýzy výsledkov reklamných kampaní.

Posúvame vedomosti v digitálnom marketingu

Tretí rok úspešne vedieme certifikačný program DIMAQ, ktorý reprezentuje profesionalitu v rámci vedomostí z online marketingu. DIMAQ Akadémia ako aj DIMAQ certifikát sú jedinečným vzdelávacím programom, ktorý marketérom na strane zadávateľov poskytuje vedomosti naprieč všetkými disciplínami online marketingu a vytvára tak prehľad o jeho možnostiach a prepojeniach. Naviac v rámci recertifikácie zabezpečuje priebežné dopĺňanie vedomostí a kontinuálne vzdelávanie, lebo žiaden z mediatypov nenapreduje tak rýchlo ako digitál. Najbližšia online Akadémia začína už 14.2.

Zaujala vás téma členstva v IAB Slovakia? Napíšte nám na karpelova@iabslovakia.sk a zistite viac.