Úvod / Tlačové centrum / Správy / Európska komisia vydala návrh nových pravidiel pre e-commerce v rámci realizácie jednotného digitálneho trhu.

Európska komisia vydala návrh nových pravidiel pre e-commerce v rámci realizácie jednotného digitálneho trhu.

Brusel, 23. mája 2016

Európska komisia  vydala 23. mája 2016 návrh nových pravidiel pre elektronické obchodovanie (e-commerce) a takisto novelizáciu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorými reaguje na pokrok v oblasti digitálnych technológií. Návrhy majú prispieť k realizácii jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market).

Pravidlá týkajúce sa e-commerce majú pomôcť zákazníkom a spoločnostiam nakupovať a predávať služby a tovary online jednoduchšie a bezpečnejšie naprieč celou Európou. Európska komisia chce zrovnoprávniť zákazníkov pri online nákupoch odhliadnuc od krajiny, z ktorej zákazník prichádza v rámci Európskej únie. Základným cieľom je prístup k tovarom pre všetkých spotrebiteľov EÚ, vytvorenie rovnakých platobných podmienok a zabezpečenie rovnakých cien (samozrejme s výnimkou objektívnych dôvodov ako DPH či iné právne nariadenia).

Ďalším krokom bude regulácia v oblasti cezhraničných balíkových zásielok, aby sa stali pre spotrebiteľov dostupnejšie. V súčasnosti sú niektorí spotrebitelia znevýhodnení pri nákupoch, ktorých cenu výrazne navyšujú poštové (doručovacie) poplatky. Nariadenie bude podporovať hospodársku súťaž zvyšovaním cenovej transparentnosti. K cenovej regulácii dôjde len v krajných prípadoch a ak štandardná cenová súťaž neprinesie požadované či uspokojujúce výsledky. Chystá sa aj regulácia za účelom zvyšovania vierohodnosti v e-commerce samotnými spotrebiteľmi.

Pravidlá týkajúce sa audiovizuálnych médií majú okrem iného vyjadrovať aj nový prístup Európskej komisie k online platformám ako sú online trhy, internetové vyhľadávače, platobné systémy, sociálne siete a portály zdieľajúce video a multimediálny obsah.  Cieľom nových pravidiel je vytvoreniu férovejšieho prostredia pre všetkých hráčov na trhu. Navrhované zmeny zasiahnu najmä digital subjekty s video obsahom, ktoré majú prebrať morálnu zodpovednosť najmä v prípade detského užívateľa a uchrániť ho od nevhodného obsahu ako násilie či pornografia. Pôjde o zavedenie nástrojov, ktoré umožnia užívateľovi nahlasovať a označovať škodlivý obsah, žiadosť o potvrdenie veku či rodičovská ,,kontrola“ nad prístupom k obsahu. Ďalšie úpravy sa týkajú podielov európskej produkcie audiovizuálneho obsahu v prípade TV ,,on demand“ (minimálne 20% európskej produkcie) a väčšej flexibility z hľadiska rozdelenia reklamného času počas dňa pre TV stanice.

IAB Europe oceňuje neustály záujem Európskej komisie podporovať európsky digitálny trh, čoho dôkazom je aj súbor troch  e-commerce iniciatív vydaných 23. mája 2016 v Bruseli. Zároveň však IAB Europe upozorňuje na možné legislatívne nástrahy s tým spojené.

“Komisia Jean-Claude Junckera pokračuje v rozvíjaní masívnej agendy na reguláciu digitálneho trhu, ktorá ovplyvňuje prostredie online reklamy, priamo či nepriamo”, povedal Allan Sørensen, Chairman of IAB Europe’s Policy Committee. “ Zatiaľ čo záujem EÚ o ekonomické príležitosti, ktoré prináša rozvíjajúci sa digitálny trh samozrejme vítame, vydávanie takého množstva iniciatív a opatrení viacmenej znamená, že členské štáty, spoločnosti ani zákazníci nemajú dostatok času porozumieť dôsledkom jedného súboru zmien v pravidlách predtým, ako je už v pláne ďalší.”

Optimálny európsky digitálny trh si vyžaduje jasné pravidlá a odstránenie technických prekážok. Či súčasný rýchly nárast regulatívov prinesie kultúru inovácií a dynamiku, ktorú európski podnikatelia a zákazníci potrebujú, ukáže až budúcnosť.

Súvisiace tlačové správy:

Tlačová správa IAB Europe
Vyhlásenie slovenského eurokomisára a podpredsedu EK pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča k dnešnému návrhu nových pravidiel