Úvod / Tlačové centrum / Správy / Dodaváteľom právnej analýzy GDPR pre združenie internetovej reklamy IAB Slovakia bude advokátska kancelária Semančín&Partners

Dodaváteľom právnej analýzy GDPR pre združenie internetovej reklamy IAB Slovakia bude advokátska kancelária Semančín&Partners

Bratislava, 9.4.2018

V piatok 6. apríla 2018 rozhodla pracovná skupina pre GDPR a Správna rada združenia IAB Slovakia o víťazovi tendra, ktorý bol vyhlásený 26.2.2018 na dodávateľa právnej analýzy vybraných špecifických problematík ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí.

DY5XoDFU8AAq_5n.jpg-large

Do tendra sa prihlásilo osem advokátskych kancelárií a ponuku v požadovanom termíne zaslalo sedem. Pracovná skupina pre GDPR posudzovala prijaté ponuky na základe viacerých kritérií, medzi ktorými hlavnú úlohu zohrávali: referencie, cena a kvalita vypracovaného čiastkového zadania problematiky uvedenej v zadaní tendra. Do užšieho kola sa dostali dve advokátske kancelárie. Víťazom tendra sa stala advokátska kancelária Semančín&Partners.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Veríme, že sa nám spoločne s vybranou advokátskou kanceláriou podarí v čo najkratšej dobe pripraviť znenie Kódexu správania pre digitálne subjekty, ktorý by mal špecifikovať základnú charakteristiku osobných údajov v digitálnom prostredí, využívané právne základy pre spracovanie osobných údajov, ako aj textácie v procesoch získavania súhlasu na stránkach vydavateľov. Vzhľadom na to, že naše združenie si dalo ako jednu z hlavných priorít svojej činnosti aj vytvaránie štandardov na slovenskom internetovom trhu, vnímame prípravu takéhoto Kódexu ako ďalší krok vpred, ktorým zároveň pomôžeme našim členom byť v súlade so zákonom v danej problematike. Veríme, že sa nám podarí poskytnúť našim členom manuál do konca apríla 2018.“ 

Vypracovaný kódex by mal byť manuálom, ktorý uľahčí cestu v niektorých oblastiach ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí najmä vydavateľom, menším prevádzkovateľom webových stránok, ale i ostatným digitálnym subjektom.

Po 25.5.2018, kedy vstúpi do platnosti nový Zákon o ochrane osobných údajov, podá združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia prostredníctvom vybranej advokátskej kancelárie tento Kódex na akreditáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.