Úvod / Tlačové centrum / Správy / CRIMTAN® sa stal súčasťou rodiny IAB Slovakia

CRIMTAN® sa stal súčasťou rodiny IAB Slovakia

Slovenská pobočka medzinárodnej platformy behaviorálneho plánovania bannerovej reklamy, CRIMTAN®, sa stala členom združenia IAB Slovakia.

“Sme radi, že vstupom do tejto stavovskej organizácie dostaneme priestor vyjadrovať sa k problematike behaviorálneho plánovania, zberu dát o užívateľoch internetu a „programmatic buyingu“ aj na Slovensku. Som presvedčený, že tu je obrovský priestor na diskusiu a šírenie osvety tohto vysoko efektívneho využitia reklamného priestoru na internete”, vyjadril sa Tomáš Horváth, Country Manager SK, Crimtan®

Michaela Slaninová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia, dodáva: „Téma programmatic buyingu je jednou z nosných v rámci pripravovaných aktivít združenia na rok 2015. Preto sa teším z prijatia Crimtan® našimi členmi práve v tomto čase a verím, že spolupráca čoskoro prinesie svoje ovocie.“

Spoločnosť CRIMTAN® bola založená v roku 2009 v Londýne. Má viac ako 90 zamestnancov a pobočky v Británii, Írsku, Poľsku, Českej republike, Pobaltí, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Austrálii, Spojených arabských emirátoch a na Slovensku.

CRIMTAN® je patentovaná technológia, ktorá spracúva dáta z rôznych zdrojov a triedi ich do
používateľských profilov v reálnom čase. Tak umožňuje cieliť na vybrané publikum a zároveň
vytvárať lookalike a prospecting nových užívateľov.
Spracúva viac ako 120.000 dátových dotykových bodov za sekundu a pomocou vlastného, na
mieru naprogramovaného, algoritmu vytvára profily, ktoré jej umožňujú priraďovať viac ako
12.000 atribútov správania. To jej dáva priestor na presné cielenia a vysoko výkonnú
optimalizáciu.
IAB Slovakia je záujmovým združením internetových médií a vydavateľov, mediálnych,
online agentúr a spoločností prinášajúcich nové technologické platformy. Na trhu pôsobí od
roku 2005 (do roku 2011 ako Asociácia internetových médií). Hlavným cieľom je podporiť
internetové médiá, zvyšovať ich podiel v media mixe kampaní, rozvíjať, štandardizovať
a edukovať trh. IAB Slovakia je zadávateľom a vlastníkom dát z výskumu AIMmonitor. Dáta
z AIMmonitor sú oficiálne akceptovanou “menou” na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie
reklamných kampaní internetových médií na Slovensku. V súčasnosti má IAB Slovakia 38
členov.