Úvod / Tlačové centrum / Správy / Celkové výdavky do online v roku 2018 rástli o 9%, avšak výdavky do slovenských médií až o 18%

Celkové výdavky do online v roku 2018 rástli o 9%, avšak výdavky do slovenských médií až o 18%

Bratislava, 4. 3. 2019

V roku 2018 dosiahli výdavky do internetovej reklamy na slovenskom trhu výšku 128 mil. Eur.

Rovnaká metodika dekláracie príjmov za členské médiá IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu AdEx komisie za nadnárodných hráčov v rokoch 2017 a 2018 umožňuje medziročné porovnávanie výsledkov na úrovni platformy, formátov ako aj spôsobu nákupu reklamného priestoru.
Z hľadiska reklamných formátov najväčšie zastúpenie na výdavkoch má display reklama (42%), po nej nasleduje vyhľadávanie (23%) a prvú trojicu uzatvára video (17%).

Graf č. 1 – Podiel video reklamy na celkovej display reklame

graf1

Z formátov najväčší medziročný nárast vo výške 38% zaznamenala natívna reklama a riadková inzercia, tzv. classifieds. Predpokladáme rast týchto dvoch formátov aj v budúcnosti. Pod rast natívnej reklamy sa podpíše čoraz väčší trend budovania si vzťahov so zákazníkmi a okrem produktu aj poskytovanie pridanej hodnoty, napríklad v podobe obsahu, ktorý zákazníkov zaujíma. K pozitívnemu trendu bude prispievať aj fakt, že značky už začínajú vidieť prvé výsledky natívnej komunikácie. V prípade riadkovej inzercie bude stále napredovať online predaj v automobilovom a realitnom segmente, ako aj na trhu práce.

Výdavky do mobilnej reklamy sa medziročne zvýšili o 2%, v absolútnej hodnote sa dostávame na úroveň objemu reklamy v hodnote 50 mil. Eur.

Tabuľka č.1 – Vývoj výdavkov na úrovni platforiem a reklamných formátov

tabulka1

Ako už nasvedčoval vývoj v prvom polroku 2018, najviac medziročne rástol programmatický nákup mediálneho priestoru (41%).

Tabuľka č.2 – Vývoj programmatického nákupu v medziročnom porovnaní

tabulka2Poznámka: V prípade Programmatic výdavkov došlo v roku 2018 na základe odporúčania AdEx komisie k zmene metodiky, preto pre rok 2017 bola hodnota programmatic pre účely porovnania prepočítaná.

Infografika k výdavkom za rok 2018 dostupná na stiahnutie.

Členovia IAB Slovakia

Slovenské médiá z členskej základne IAB Slovakia dosiahli medziročný nárast príjmov až vo výške 18%. Ťahúňom tohto rastu bol nepochybne druhý polrok 2018, kedy k slovenským hráčom pritiekli väčšie príjmy zo štátnych kampaní ako aj z predvianočných kampaní v poslednom kvartáli 2018. V rámci členskej základne najviac rástla video reklama (o 83%) a programmatic, ktorý dosiahol 40% rast.

Až 84 percentám slovenských vydavateľov a médií sa podarilo v druhom polroku 2018 dosiahnuť rast príjmov z internetovej reklamy. 

Matej Kolarovský, predseda Správnej rady: „Vývoj na slovenskom trhu je v porovnaní s ostatnými krajinami mierne neštandardný. Vo väčšine prípadov lokálni hráči z hľadiska príjmov postupne strácajú v prospech nadnárodných hráčov. Je vysoko pravdepodobné, že slovenským médiám sa darí udržať krok vďaka ich pružnej reakcie v rámci nasadzovania nových reklamných formátov, sprístupňovania programmatic aj na nákup prémiových formátov, budovania vlastných sietí na predaj inventory ako napríklad Valetin, či produkčného zabezpečovania výroby natívneho a video obsahu.“

Graf č.2 – Vývoj výdavkov do internetovej reklamy 2016 až 2018

graf2Výdavky do online reklamy sú deklarovanými výdavkami členov IAB Slovakia v media net – net hodnote a kvalifikovaným odhadom AdEx skupiny združenia IAB Slovakia, v ktorej sú zástupci agentúr i médií.

 

 

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;
Video – video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC, katalógová reklama, riadková inzercia;
Textová reklama – text + obrázok napr. Etarget, Inres, Azet klik, Inclick;
Natívna reklama – PR články, Natívne články, Recommended widgety – odporúčacie boxy, In feed reklama;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, od 2015 aj affiliate a sponsorship
Programmatic tvoria investície zadávateľov cez DSP platformy. 

Na stiahnutie:
Vývoj výdavkov do internetovej reklamy v rokoch 2004 – 2018 (vo formáte .xls)