Úvod / Tlačové centrum / Správy / Aktualizovaný Kódex preberania obsahu na internete nastavuje prísnejšie pravidlá pri práci s online obsahom

Aktualizovaný Kódex preberania obsahu na internete nastavuje prísnejšie pravidlá pri práci s online obsahom

Bratislava, 3. jún 2019

Na konci mája  bol oficiálne prijatý do platnosti upravený Kódex preberania obsahu na internete, dokument z dielne združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia, ktorý nastavuje pravidlá korektného preberania obsahu v slovenskom online prostredí.

Kódex, ktorým sa od roku 2015 riadia všetky webstránky zaradené v meraní online návštevnosti IABmonitor pri preberaní cudzích online článkov a fotografií, prešiel úpravami, ktorých potreba vyplynula zo 4-ročnej praxe v jeho uplatňovaní. Hlavným cieľom aktuálne prijatých zmien je prísnejšie nastaviť pravidlá pri práci s online obsahom tak, aby nebolo porušované právo na copyright slovenskými internetovými médiami a webstránkami.

Vždy linkovať zdroj

Jednou z najdôležitejších zmien, ktorú nový Kódex prináša, je povinnosť uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku.
V prípade článkov, v ktorých je potrebné okamžité uvedenie autora preberanej informácie (napr. spravodajstvo) a v čase vydania online článku nie je dostupná informácia o presnom pôvodnom zdroji, je potrebné linkovať homepage média (aj TV, tlač, rozhlas), v ktorom citovaná informácia zaznela alebo bola publikovaná. Zdôrazňuje sa tým potreba vždy linkovať  zdroj, napriek tomu že v aktuálnom čase ešte / práve nie je dostupný link na konkrétny zdrojový článok či reportáž.

Sankcie pri porušovaní Kódexu

Okrem toho sa prichádzajúce zmeny týkajú tiež nastavenia sankcií pri  opakovanom porušovaní Kódexu.  Prevádzkovateľovi, ktorého médium poruší Kódex trikrát v priebehu polroka, môže byť na základe rozhodnutia Správnej rady IAB dočasne odobratý prístup k všetkým dátam z merania návštevnosti IABmonitor a/alebo tiež  členská zľava na dáta IABmonitor. Pričom sa zohľadňujú rovnako porušenia zistené z podnetov z externého prostredia ako aj nálezy z interného monitoringu.

Ďalšie opakované nerešpektovanie pravidiel v Kódexe môže v dlhodobom horizonte v prípade členov IAB viesť až k vylúčeniu prevádzkovateľa média zo združenia a následne z merania IABmonitor.  V prípade meraných nečlenských médií je najprísnejšou sankciou vylúčenie z merania IABmonitor.

“V slovenskom internetovom priestore doteraz chýbali pravidlá, ktoré by dôslednejšie regulovali preberanie obsahu medzi jednotlivými portálmi. Vznikali tak situácie, keď sa niektorí prevádzkovatelia oprávnene cítili vykrádaní a iní, naopak, získavali čítanosť na základe neraz až drzého odkopírovania cudzieho textu od slova do slova. Tieto praktiky už bolo treba konečne riešiť, tak nová Etická komisia prišla s Kódexom, ktorý vôbec prvý krát stanovuje pravidlá preberania obsahu, aj so sankciami. Veríme, že to vnesie poriadok, zlepší vzťahy a v konečnom dôsledku prinesie aj skvalitnenie obsahu pre čitateľov, pretože všetky portály sa budú musieť snažiť prísť s niečím pútavým a originálnym,” hovorí predseda Etickej komisie Mgr. Adam Zavřel.

Kódex je záväzný pre všetky webstránky zaradené do auditu návštevnosti IABmonitor. Zároveň tiež môže slúžiť ako inšpirácia pri nastavení štandardov pre etickú prácu s online obsahom pre ostatné weby nemerané v monitore.

Dohľad Etickej komisie

Na dodržiavanie Kódexu dohliada Etická komisia IAB, ktorá stojí tiež za jeho najnovšími zmenami. Tvorí ju tím odborníkov na etické správanie sa pri práci s online obsahom. Sú to ľudia s praxou a názorom podloženým niekoľkoročnými skúsenosťami zo slovenských online vydavateľstiev a agentúr. Od februára 2019  je predsedom Adam Zavřel, vedúci online spravodajstva TV JOJ  a zastúpenie v nej ďalej majú vydavateľstvá Ringier Axel Springer SK, Petit Press, Mafra Slovakia, Perex, Zoznam a agentúra Digiline.

Do dnešného dňa prijala komisia  38 podnetov na neetické preberanie online obsahu, z toho ako oprávnených  bolo vyhodnotených  22 podnetov.  Okrem podnetov prijatých z externého prostredia rieši komisia aj súlad obsahu webových stránok  s Kódexom cez pravidelné interné monitoringy. Na ich základe dosiaľ vydala ďalších 65 upozornení na odstránenie nedostatkov v online obsahu slovenských médií.

Počnúc júnom 2019 budú relevantné a oprávnené podnety prijaté z externého prostredia ako aj z interného monitoringu médií zverejňované prostredníctvom webstránky združenia IAB Slovakia www.iabslovakia.sk prípadne iným vhodným spôsobom.

Dokument na stiahnutie vo formáte .PDF:
Kódex preberania obsahu na internete  (platný od 28. 5. 2019)