Úvod / Tlačové centrum / Správy / Aká bola návštevnosť slovenského internetu v roku 2019?

Aká bola návštevnosť slovenského internetu v roku 2019?

Podľa aktuálne vydanej  Správy o vývoji návštevnosti slovenského internetu v roku 2019  je online 8 z 10 Slovákov  a využíva internet ako médium. Reach IABmonitora (oficiálne meranie online návštevnosti) na slovenskej internetovej populácii je 87 %, čo znamená, že 9 z 10 Slovákov, ktorí sú online, navštevujú stránky merané v IABmonitore.

Najviac ľudí stále pristupuje na slovenské weby cez počítač (2,7 mil.), za desktopom ako platforma nasleduje mobil (2,3 mil.) a najnižšia návštevnosť je cez tablet (1 mil.).

Celkovo v roku 2019 pristupovalo mesačne na slovenské weby 3 milióny užívateľov zo Slovenska vo veku 12 až 79 rokov a mesačne jeden užívateľ strávil browsovaním 8 hodín a 47 minút. Muži v decembri 2019 trávili na stránkach IABmonitora viac času ako ženy a boli aj aktívnejší v počte zobrazených stránok.

Inventory medziročne vzrástlo o 6% a tento rast bol spôsobený najmä rastom mobilného inventory.

Kto chodí na slovenské weby? Kedy je najsilnejšia návštevnosť? Akí užívatelia chodia na slovenské weby a čo robia na slovenských stránkach? Aký obsah najviac navštevujú? Sú online aktívnejší muži alebo ženy? Koľko času priemerne mesačne strávi užívateľ na slovenských médiách? Ktoré webstránky sú v prvej desiatke najnavštevovanejších médií? Všetky kompletné dáta nájdete v Správe o návštevnosti slovenského internetu za rok 2019:

Stručný sumár v infografike (k dispozícii na stiahnutie):

Zdroj dát a podstatné informácie

Dáta o návštevnosti slovenských internetových médií vychádzajú z jediného auditovaného merania na Slovensku IABmonitor, v ktorom auditujú návštevnosť svojich médií najväčšie slovenské vydavateľské domy, ako aj ďalšie významné slovenské médiá. V meraní IABmonitor nie sú zapojení nadnárodní hráči ako Facebook, Google a v meraní aktuálne nie sú zahrnuté ani aplikácie.

Vzhľadom na to, že výskum IABmonitor prešiel v roku 2019 viacerými významnými aktualizáciami a zmenami metodiky, ktoré mali vplyv na viaceré ukazovatele, nie je možné robiť pri väčšine sledovaných parametrov medziročné porovnávanie.

Správa za rok 2019  je tak dátovo obmedzená a všetky príčiny sú v nej podrobne rozobrané.

Jediné plnohodnotné porovnanie je možné vykonať pri parametri PV. V prípade ukazovateľa RU a stráveného času uvádzame dáta len za rok 2019 (ako priemer mesiacov apríl – december).  V prípade dát naviazaných na sociodemografické údaje uvádzame dáta za december 2019, nakoľko od tohto mesiaca bol do výskumu zapojený aj mobilný a tabletový panel a vieme teda vyhodnotiť tieto dáta za všetky platformy spolu (Total). V roku 2018 to bolo možné len na platforme PC.

Na stiahnutie:
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor  (formát .xls)
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor (formát .txt)