Úvod | Tlačové centrum
Najnovšia štúdia AdEx Benchmark: Online reklama v Európe naďalej dvojciferne rastie, podporovaná najmä mobilnou a video reklamou

Brusel , 23. november 2017 IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit zverejnila najnovšiu štúdiu o výdavkoch do internetovej reklamy AdEx Benchmark za prvý polrok 2017.  Zo štúdie…

Výdavky do internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2017 hodnotu 55 miliónov Eur

Bratislava, 6. november 2017 Slovenský online rástol vo výdavkoch medziročne o 5,5% v porovnaní s prvým polrokom 2016. Združenie pre internetovú reklamu pristúpilo v roku 2017 k novému deklarovaniu výdavkov do internetovej reklamy, nakoľko sa…

Aké informácie priniesla konferencia IAB Slovakia na tému GDPR – Ako zasiahne do marketingovej komunikácie?

V máji budúceho roku nadobudne platnosť nová európska legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov. Nové nariadenia známe pod skratkami GDPR a ePrivacy prinesú zmeny do života najmä v online priestore….

IAB Europe vydala návod, ktorým chce podporiť transparentnosť v  digitálnej reklame

Brusel, 31. október 2017 Sprievodca transparentnosťou tzv. „Transparency Guide“, ktorý aktuálne zverejnila IAB Europe, má za cieľ zvýšiť transparentnosť v sieti dodávateľov digitálnej reklamy, a to najmä v oblasti dát, nákladov a zdrojov inventory….

Európsky parlament podporil kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách – ePrivacy

Brusel 26. októbra 2017 Európsky parlament svojím hlasovaním na pôde Bruselu schválil tesnou väčšinou kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách známe tiež pod názvom ePrivacy, čo bude mať…

Rozhodnutie výboru Európskeho parlamentu o ePrivacy môže poškodiť európske médiá i občanov

Brusel, 19. októbra 2017 IAB Europe vo svojej novej tlačovej správe vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorý svojím rozhodnutím spôsobil,…

Veľkosť trhu programmatickej reklamy v Európe v roku 2016

Cologne, dmexpo, 13. september 2017 Podľa najnovšej správy IAB Europe polovica európskych príjmov z digitálnej display reklamy je obchodovaná prostredníctvom systému programmatic. Trh programmatickej display reklamy v Európe v roku 2016 zaznamenal…

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017 Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality….

Nešťastné dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach

Brusel, 7. september 2017 Brániť v zbieraní a využívaní dát subjektom pôsobiacim v digitálnej reklame by mohlo mať vážne a nešťastné dôsledky pre ekonomiku Európskej únie, európske nezávislé médiá a dostupnosť internetu ako takého….

Nová iniciatíva digitálneho odvetvia na zdokonalenie štandardov merania “viewability” online reklamy v Európe

Brusel, 10. august 2017 Skupina založená za účelom zdokonalenia štandardov ohľadne viewability  (EVSG – European Viewability Steering Group), ktorá bola vytvorená v roku 2015 združením IAB Europe, Asociáciou komunikačných agentúr…