Úvod | Tlačové centrum
Veľkosť trhu programmatickej reklamy v Európe v roku 2016

Cologne, dmexpo, 13. september 2017 Podľa najnovšej správy IAB Europe polovica európskych príjmov z digitálnej display reklamy je obchodovaná prostredníctvom systému programmatic. Trh programmatickej display reklamy v Európe v roku 2016 zaznamenal…

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017 Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality….

Nechcené dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach

Brusel, 7. september 2017 Brániť v zbieraní a využívaní dát subjektom pôsobiacim v digitálnej reklame by mohlo mať vážne a nechcené dôsledky pre ekonomiku Európskej únie, európske nezávislé médiá a dostupnosť internetu ako takého….

Nová iniciatíva digitálneho odvetvia na zdokonalenie štandardov merania “viewability” online reklamy v Európe

Brusel, 10. august 2017 Skupina založená za účelom zdokonalenia štandardov ohľadne viewability  (EVSG – European Viewability Steering Group), ktorá bola vytvorená v roku 2015 združením IAB Europe, Asociáciou komunikačných agentúr…

IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov

Brusel, 31. júla 2017 IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov (zahŕňajúcich  mobilné, display a natívne formy online reklamy), ktoré rešpektuje LEAN princípy a je založené na technológii HTML5….

Celosvetové príjmy z mobilnej reklamy vzrástli v roku 2016 na 63 mld. Eur

Brusel, 7. júl  2017 Mobilná display reklama naďalej dominuje  s 54%ným podielom vo výške 34 mld. Eur. IAB Europe, IAB US a IHS Markit zverejnili  globálne príjmy z mobilnej reklamy za rok 2016. Čísla…

Festival natívnej reklamy je ďalším vzdelávacím podujatím združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia

Bratislava, máj 2017 Podujatie si dáva za cieľ poodhaliť súčasné dostupné možnosti natívnej reklamy na slovenskom online trhu a poukázať na jej skryté rezervy.  Osem speakrov z radov vydavateľov, zadávateľov,…

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Amsterdam, 23. mája 2017 Výdavky do internetovej reklamy v Európe za minulý rok dosiahli výšku 41,8 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti minulému roku. Vyplýva to z najnovšej…

Ktoré tri video formáty dominujú na európskom online trhu? (Prieskum IAB Europe)

Brusel, 27. apríl 2017 IAB Europe zverejnila výsledky prieskumu o najpoužívanejších  reklamných video formátoch v Európe. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 700 agentúr, vydavateľov a zadávateľov reklamy z 31 európskych online trhov. Výsledkom…

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…