Úvod / Samoregulácia / Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí

Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí

S cieľom zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí online médiám, ich vydavateľom, menším prevádzkovateľom webstránok i ďalším digitálnym subjektom na Slovensku vydáva združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia „Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov v digitálnom prostredí“.

Kódex vypracovala právnická kancelária SEMANČÍN & PARTNERS v úzkej spolupráci s pracovnou skupinou IAB Slovakia pre oblasť Data Protection, a to vzhľadom na nové európske nariadenie GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpili do platnosti v máji tohto roku.

Aktuálne zverejnený Kódex je zatiaľ len v podobe návrhu, ktorý bude predložený na schválenie Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a preto nie je vylúčené, že jeho znenie prejde dodatočnými zmenami.

Kódex si kladie za cieľ stať sa manuálom a uľahčiť tak digitálnym subjektom cestu pri implementovaní nariadenia GDPR a zároveň zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v online prostredí. Obsahuje tiež praktické príklady textácií, ktoré je potrebné sprostredkovať užívateľovi v online priestore v prípade udeľovania súhlasu so spracúvaním jeho osobných dát, ako aj konkrétne príklady osobných údajov.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Vzhľadom na to, že jednou zo základných priorít združenia je aj vytváranie štandardov na slovenskom internetovom trhu, vnímame publikovanie Kódexu ako ďalší krok vpred, ktorým zároveň pomôžeme našim členom byť v súlade so zákonom v danej problematike. Aj napriek tomu, že Kódex ešte nie akreditovaný, združenie sa ho rozhodlo sprístupniť všetkým digitálnym subjektom, aby im napomohol ako základné vodítko pri riešení otázok z oblasti GDPR, ktoré musia priebežne riešiť.“

Po schválení Úradom na ochranu osobných údajov SR budú môcť ku Kódexu pristúpiť členovia IAB Slovakia, ako aj ostatné digitálne subjekty na slovenskom trhu prostredníctvom zaslanej prihlášky združeniu IAB Slovakia.