DIMAQ
Recertifikačné podujatia

Pre účastníkov DIMAQ akadémie

Stará Tržnica, Bratislava

Marketing RULEZZ 2023


Za účasť na konferenciíi získaš 10 bodov.

9:00 amNárodný futbalový štadión, Bratislava

Strategie Forum 2023


Za účasť na konferencii získaš 10 bodov.

9:00 amNH Bratislava Gate One

MARKETING MENU 2023


Za účasť na konferencii získaš 10 bodov.