Úvod / O nás

Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) je najväčším slovenským digitálnym združením pôsobiacim v oblasti  internetovej reklamy a digitálneho prostredia.
V súčasnosti má 60 členov, ktorými sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry, tech platformy, zadávatelia reklamy a ďalší významní hráči slovenského digitálneho trhu.

IABbudicek2017_1

Poslanie a hlavné záujmy združenia:

# 1

Štandardizujeme digitálny trh

Od roku 2006 sme zadávateľom jediného nezávislého auditovaného merania návštevnosti slovenských internetových médií IABmonitor v spolupráci s výskumnou agentúrou Gemius Slovakia. Zaviedli sme Pravidlá pre internetovú reklamu v záujme lepšieho užívateľského zážitku návštevníka slovenských stránok. Vydávame výročnú správu o Vývoji návštevnosti slovenského internetu. Na polorčnej báze informujeme o výdavkoch do internetovej reklamy.

# 2

Podporujeme etiku v digitálnom prostredí

V záujme zachovania etického správania pri tvorbe a preberaní obsahu sme v roku 2015  zaviedli Kódex preberania obsahu na internete. Všetci členovia ako aj ostatné subjekty zapojené do IABmonitoru sa zaviazali tento kódex dodržiavať. Sme zástancami etickej reklamy, z tohto dovodu sme prijali Etický kódex elektronických médií. V roku 2017 sme sa stali členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky – AONE, ktorá prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady posudzuje spory v prípade nedodržania novinárskej etiky.

# 3

Pripravujeme našich členov na zmeny legislatívy

Zaujímame sa o novú pripravovanú či prijatá legislatívu z oblasti digitálneho odvetvia a pomáhama našim členov v jej implementácii. V rámci nového zákona o ochrane osobných údajov sme v spolupráci s právnickou kanceláriou pripravili pre hráčov digitálneho trhu Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí. Aktuálne sa zaujímame o novopripravované nariadenie ePrivacy.

# 4

Vzdelávame a rozširujeme povedomie o digitálnom marketingu

Zaviedli sme overený štandard vedomostí v digitálnom marketingu prostredníctvom certifikácie DIMAQ, medzinárodný certifikát akreditovaný nadnárodným celoeurópskym združením IAB Europe. Vzdelávame v digitálnom marketingu prostredníctvom prípravného kurzu DIMAQ Akadémie, workshopmi na rôzne digitálne témy. Organizujeme vlastné konferencie. Sme spoluorganizátorom najväčšej digitálnej konferencie Digital Rulezz. Participujeme na súťaži digitálnych prác Digital Pie. Sme súčasťou veľtrhu práce Profesia Days, kde vo vlastnom bloku prednášok o digitálnom marketingu šírime povedomie o rôznych možnostiach pracovných pozícií v digitále.

# 5

Informujeme o dianí na digital trhu na Slovensku a vo svete.

Prinášame najnovšie správy z digitálu prostredníctvom týždenníku o digital novinkách (ktorý odoberá už viac ako 500 nadšencov slovenského onlinu) a našich sociálnych sietí – Facebook, LinkedIn, Twitter. Sme platformou pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti internetovej reklamy a komunikačný kanál s ostatnými profesnými organizáciami v oblasti internetu či orgánmi štátnej správy.

Spájame slovenský online.
15 rokov tvoríme priestor pre networking.

V digital odvetví IAB Slovakia pôsobí od roku 2005 (v tom čase Asociácia internetových médií) . Je členom európskeho digital združenia  IAB Europe.


Chcem sa stať členom IAB Slovakia 
Prihláška za člena

Mám záujem odoberať IAB news – novinky zo sveta digitálu

Chcem sa pripojiť k Etickému kódexu novinára