Narastajúca členská základňa nám otvára dvere pre nové projekty

Počet členov v IAB Slovakia, združení pre internetovú reklamu každým rokom rastie. V 2022 sa k nemu pridalo 5 nových spoločností, ktoré sú prevažne z agentúrneho alebo technologického prostredia. S riaditeľkou združenia Dašou Karpelovou sa portál Marketeris rozprával o výhodách ako aj výzvach takto rôznorodej členskej základne ako aj novinkách, ktoré IAB prináša na slovenský digitálny trh v tomto roku.

Daša Karpelová, riaditeľka IAB

Marketeris: S takmer 60tkou členov ste najväčším záujmovým združením, ktoré pôsobí v digitálnom biznise. Čím si vysvetľujete záujem spoločností o členstvo v IAB? Aká je motivácia?

Daša: Sme aktívni. Nielen v našej činnosti, ale aj v komunikácii ohľadne nových potenciálnych členov. Častokrát nám pristanú v mailoch rôznorodé otázky týkajúce sa digitálneho biznisu, kontaktov, návrhov na spoluprácu. Vtedy vzniká príležitosť vysvetliť výhody členstva v IAB. Bývame úspešní. Treba však povedať, že tento proces niekedy trvá aj rok.

Byť členom IAB prináša viaceré výhody. Nový člen sa pridáva k skupine profesionálov na slovenskom digitálnom trhu, hlási sa k nastaveným etickým hodnotám a štandardom v reklamnom a mediálnom biznise. Dostáva sa k užitočným informáciám ako aj kontaktom prostredníctvom našich eventov. IAB môže byť aj efektívnou cestou dovzdelávania tímu prostredníctvom našich vzdelávacích aktivít ako napríklad kurzov DIMAQ.

Marketeris: Nestretávate sa občas s konfliktom záujmov členov pri tak rôznorodej členskej základni?

Daša: Samozrejme, vždy má nejaký projekt väčšiu prioritu pre konkrétnu skupinu členov ako napríklad agentúry či vydavateľov. Treba si však uvedomiť, že sa zameriavame na aktivity, ktoré v prvom rade formujú a štandardizujú naše spoločné prostredie. Príkladom môže byť súčasný projekt – Kódex Influencer Marketingu. Aj keď niektorý z členov s influencermi nepracuje, malo by byť v jeho záujme, aby reklama produkovaná influencermi bola korektne označená a etická.

Nie je naším cieľom získavať nových členov na zvýhodnené ceny merania návštevnosti či iných našich projektov. Spolupráca na spoločných projektoch, ktoré podporia reklamný trh, networking, výmena skúseností a etické správanie v biznise je to, čo nás spája. Keď vezmem do úvahy, že akákoľvek práca členov v IAB je na báze dobrovoľnosti, teší ma aktivita a množstvo práce, ktorá sa podarila.

Marketeris: Čo boli vaše nosné projekty v tomto roku? Čo máte nové?

Daša: Už vyššie zmieňovaný Kódex Influencer Marketingu nám dal tento rok pomerne zabrať. Konečné finále nás čakalo na Marketing Rulezz, kde sme ho pokrstili spoločne s Asociáciou digitálnych a marketingových agentúr, ktorá je jeho spoluvydavateľom. Je to po prvýkrát čo sme sa ako asociácie v nejakom projekte spojili a veľmi nás to teší. Veríme, že takto sa Kódex bude šíriť oveľa rýchlejšie a podarí sa nám edukovať trh vrámci etických zásad. Rada by som využila príležitosť a poďakovala Janke Malaga z Content Agency, ktorá celý projekt odborne viedla.

Ďalšou novinkou, ktorá ešte nie je ukončená, ale predpokladáme, že sa to do konca roka podarí, sú Gold Standard pre vydavateľov. Zjednodušene povedané ide o pečiatku kvality slovenských médií po naplnení určitých požiadaviek týkajúcich sa brand safety, ad fraud či GDPR. Veríme, že slovenskí zadávatelia ocenia takto vyšpecifikovaný reklamný priestor, ktorý je pre ich značku bezpečný a etický.

Aj keď to nie je projekt, som šťastná, že sa  nám podarilo v rámci členov stretnúť konečne fyzicky na internom evente Summer Networking Aperitivo. Pre pandémiu sme spoločne neoslávili 15. výročie vzniku ani nerealizovali prezenčné valné zhromaždenia. Online vám nikdy neprinesie také emócie ako fyzické stretnutia. Čím viac nás je, tým viac si musíme dávať záležať na komunikácii a „byť v spojení“!

Marketeris: Čo je vašou najväčšou výzvou do budúcna?

Daša: Budeme sa musieť naučiť správne prioritizovať a vyberať naše nové projekty, ktorých s rastúcim združením bude pribúdať. Určite by sme v združení chceli privítať viac zadávateľov reklamy, ktorých považujeme za nepostrádateľnú súčasť dialógu v rámci internetovej reklamy a rozvoja celého nášho biznisu. Mali by sme naďalej aktívne pracovať na budovaní nášho brandu.

A samozrejme je v našom prvoradom záujme byť „kormidlom“ pre našich členov v problematických otázkach, ktoré prináša trh či už sú to legislatívne zmeny, technologické a reklamné výzvy. V 2023 nastúpi nová správna rada a rozhodne bude mať čo robiť. Pridajte sa k nám.

Text vyšiel v ročenke MARKETING & DIGITAL AGENCIES 2022

“Ak patríte medzi hráčov digitálneho slovenského trhu, chcete rozšíriť vašu sieť kontaktov, pôsobiť pod profesionálnou značkou IAB a byť pri zdroji cenných informácií z digitálneho biznisu, pridajte sa. Možnosť vstúpiť do nášho združenia máte kedykoľvek počas roka.” Daša Karpelová
Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy