Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Záujmové združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau  Slovakia (ďalej “IAB Slovakia”) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb (návštevníkov webu, odoberateľov newslettra, návštevníkov našich podajutí, dodávateľov), s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Oboznámte sa prosím ako spracovávame vaše osobné údaje v nasledovných vzťahoch (v nižšie uvedených dokumentoch nájdete informácie, ktoré osobné údaje o vás spracúvavame, za akým účelom, na akom právnom základe, na aký dlhý čas aj kto je príjemcom vašich osobných údajov).

  1. členovia združenia IAB Slovakia;
  2. obchodní partneri IAB Slovakia;
  3. podávanie podnetov v prípade porušovaní kódexov ako neetická reklama, preberanie obsahu na internete, reklama porušujúca pravidlá IAB Slovakia;
  4. kurzy realizované IAB Slovakia;
  5. klienti vzdelávacích kurzov a certifikácie DIMAQ;
  6. žiadatelia o zaradenie do výskumu IABmonitor;
  7. pravidlá používania cookies na našej stránke.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku: www.iabslovakia.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.