Úvod / IABmonitor / Reporty návštevnosti a sociodemografie

Reporty návštevnosti a sociodemografie

Mesačné správy o celkovej internetovej populácii a základné sociodemografické dáta

V nižšie uvedených reportoch (od najnovších po najstaršie) nájdete informácie o celkovej internetovej populácii a celkovom počte reálnych užívateľov, ktorí prichádzajú na stránky merané v IABmonitore. Tiež tu nájdete prehľad o systémových parametroch –  ako napríklad najviac využívaný operačný systém, prehliadač či mobilné zariadenie a základné sociodemografické dáta.

Kompletný rebríček médií zapojených do IABmonitor nájdete na stránke monitor.iabslovakia.sk  

Najaktuálnejšie dáta, august 2021:

PC internetová populácia SR 12+    / 3,13 mil.

Phone internetová populácia SR 12+ / 2,97 mil.

Tablet internetová populácia SR 12+ / 1,35 mil.

IABmonitor:

RUpc (zo SR) / 2,72 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej desktop internetovej populácie

RUphone (zo SR) / 2,59 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej phone internetovej populácie

RUtablet  (zo SR) / 1,17 mil. – IABmonitor pokrýva 87% slovenskej tablet internetovej populácie

Reporty návštevnosti:

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019 – AIMmonitor (do 31. 3. 2019)

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Archív reportov

Rok 2014Rok 2013Rok 2012Rok 2011Rok 2010Rok 2009Rok 2008Rok 2007