Úvod / IABmonitor / Návštevnosť slovenského internetu v roku 2020

Návštevnosť slovenského internetu v roku 2020

Koľko internetových užívateľov navštevuje slovenské médiá?

Podľa aktuálnej Správy o návštevnosti slovenského internetu za rok 2020 penetrácia internetu dosiahla na Slovensku úroveň 76% – toľko obyvateľov Slovenska vo veku 12 až 79 rokov využíva internet. Až 87% z nich navštevuje stránky zaradené v jedinom slovenskom auditovanom meraní návštevnosti internetových médií IABmonitor, ktoré je od roku 2006 prevádzkované združením pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Pre úplnosť treba dodať, že ide o komerčné meranie, v ktorom sa nachádzajú už dlhé roky všetci top slovenskí vydavatelia. V meraní nie sú zaradení nadnárodní hráči ako napríklad Google či Facebook.

Dotiahla sa mobilná návštevnosť na slovenských médiách na desktopovú?

Priemerná mesačná návštevnosť slovenských médií predstavovala 3,05 milióna reálnych užívateľov (návštevy zo Slovenska). Stále najviac ľudí prichádza na slovenské médiá cez počítače (desktopy). Avšak rozdiel medzi desktopovou a mobilnou návštevnosťou sa postupne znižuje. Kým v roku 2019 bola desktopová návštevnosť v porovnaní s mobilnou návštevnosťou vyššia o 16%, v roku 2020 to bolo už len o 10%.

V ktorom mesiaci bola návštevnosť najvyššia?

Slovenskému trhu médií dominoval marec, kedy sa celková návštevnosť, (reálni užívatelia pristupujúci zo Slovenska a aj zo zahraničia) vyšplhala na 4,7milióna užívateľov. Najvyššia návštevnosť tvorená užívateľmi len zo Slovenska bola v  januári, kedy Slovákov zaujímali parlamentné voľby. Vývoj návštevnosti počas mesiacov roka 2020 zaznamenáva graf nižšie.

Graf č.1: Vývoj mesačnej celkovej návštevnosti (SK + zahraničie) a slovenskej návštevnosti (z SK)

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia

Tieto čísla vravia aj o tom, akú podstatnú úlohu slovenské médiá zohrávajú z hľadiska šírenia a prístupu k informáciám aj v prípade nečakaných udalostí akou bola pandémia spojená s vírusom Covid-19.

V marci a októbri sme na slovenských médiách trávili aj najviac času. V priemere mesačne strávil užívateľ na slovenských stránkach 10 hodín. Najviac času trávime browsovaním cez počítač, ale opäť v porovnaní s rokom 2019 najväčší rast v strávenom čase zaznamenali mobilné zariadenia.

Graf č.2: Strávený čas jedným užívateľom z SK na SK weboch v danom mesiaci

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia, Time spent per user

Rovnaký mesačný vývoj je badať aj pri počte vygenerovaných PV (Page Views – zobrazené stránky). Rekordy sa lámali v marci a októbri. Oba nárasty súvisia s prvou a druhou vlnou pandémie.

Graf č.3: Mesačný vývoj inventory aj na platformách v roku 2020

Zdroj: IABmonitor – IAB Slovakia – Gemius Slovakia

Najvyššiu návštevnosť aj najviac stráveného času zaznamenalo spravodajstvo.

Priemerná mesačná návštevnosť webov z kategórie spravodajstva dosiahla 2,6 milióna reálnych užívateľov, za ňou nasledovala kategória obchodu, predaja, nakupovania a inzercie a prvú trojku uzatvoril bulvár.

Z hľadiska stráveného času sme trávili na spravodajskom obsahu takmer 3 hodiny mesačne, hraním hier 2,5 hodiny a takmer 2 hodiny sme  venovali na internete televízii a rádiám.

Najnavštevovanejšie sú Aktuality.sk

V prvej trojke najnavštevovanejších slovenských webov sa v porovnaní s rokom 2019 nič nezmenilo. Za Aktualitami nasledujú Sme.sk a Zoznam.sk.

Akí užívatelia chodia na slovenské médiá?

Návštevnosť mužov a žien bola v rámci výskumu IABmonitoru vyrovnaná, v priemere mesačne navštevovalo slovenské weby 1,53 milióna slovenských mužov a 1,51 milióna slovenských žien.

Muži trávili mesačne na slovenských médiách o 21% viac času ako ženy a boli aj aktívnejší. Pozreli si o 21% viac zobrazených stránok.

Po prvý krát bol IABmonitorom meraný aj slovenský online video obsah

Ten zasahuje už viac ako polovicu slovenskej online populácie – 1,8 milióna reálnych užívateľov  prichádza na video obsah zapojený do merania IABmonitor. V priemere strávi jeho sledovaním divák hodinu času mesačne. Najviac užívateľov konzumuje video cez mobilné platformy (1,4 mil. RU). Najdlhší streamingový čas na užívateľa je cez platformu desktopov (1hodín a 35minút).

Zastúpenie mužov a žien v prípade stream merania je takmer identické. Žien je o 4% viac (939 tisíc). V prípade sledovania videí sú ženy aktívnejšie a trávia tým aj viac času ako muži.

Do stream merania je aktuálne zapojených 6 prevádzkovateľov, a v tomto roku čakáme na zapojenie ďalších slovenských vydavateľov.

Detailnejšie údaje  o návštevnosti nájdete v kompletnej správe o návštevnosti slovenského internetu za rok 2020.

 

Zaujímavé linky:
IABmonitor online – verejné dáta
Mesačné správy o návštevnosti
Chcete zapojiť vaše médium do IABmonitora alebo odoberať kompletné dáta, ktoré vám umožnia efektívne plánovať reklamu na slovenských médiách?

Zoznam domén meraných v IABmonitor  (formát .xls)
Zoznam domén meraných v IABmonitor (formát .txt)

Vývoj návštevnosti slovenského internetu v roku 2019

Na stiahnutie infografiky: