Úvod / IABmonitor

IABmonitor

IABmonitor je meraním návštevnosti reklamných internetových médií. Dáta z IABmonitor sú oficiálne akceptovanými dátami („jednotná mena“) zo strany reklamných, mediálnych agentúr a zadávateľov reklamy. IABmonitor poskytuje dáta o návštevnosti internetových médií a sociodemografický profil užívateľov internetu. Získané dáta slúžia na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie reklamných kampaní internetových médií na Slovensku. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom výskumu je IAB Slovakia a realizátorom projektu je spoločnosť Gemius Slovakia.

Verejne dostupné dáta IABmonitoru nádjete na doméne monitor.iabslovakia.sk

IABmonitor bol do 31. 3. 2019 vedený pod názvom AIMmonitor. Zmena názvu a domény v roku 2019 súvisela s aktualizáciou metodiky a prechodom na metodiku gemiusOverNight. Všetky dáta merania do tohto dátumu budú naďalej k dispoziícii v aplikácii gemiusExplorer a taktiež k stiahnutiu na tejto adrese vo formáte XLS (súbor má velkosť 115MB), prípadne kedykoľvek na vyžiadanie emailom na adrese iabmonitor(zavináč)gemius.sk. Oficiálne výsledky výskumu IABmonitor v aplikácii gemiusExplorer zostali bez zmeny.


Informácie o realizovaných aktualizáciách v metodike merania nájdete v časti Metodika a výsledky.

Meranie IABmonitor je realizované prostredníctvom systému gemiusAudience™, ktorého havnými súčasťami sú:

  • merací systém gemiusTraffic, umožňujúci sledovanie používania internetovej stránky pomocou zberných skriptov vložených do zdrojového kódu stránky. Tento systém meria počet návštevníkov (cookies), zobrazenia (PV), strávený čas a pohyb na stránke, taktiež technické parametre použitých zariadení atď.
  • Pop-up panel, ktorý zabezpečuje zber sociodemografických ukazovateľov návštevníkov stránok.

Ciele merania

  • poskytnúť  jednotné dáta na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie reklamných kampaní internetových médií – základné údaje o návštevnosti sú verejne prístupné všetkým potenciálnym zadávateľom v online aplikácii monitor.iabslovakia.sk;
  • odhadnúť skutočný počet internetových užívateľov (Reálnych užívateľov, ďalej ako RU) s využitím BrowserID™identifikátora a algoritmu BEAST™;
  • poskytnúť údaje o návštevnosti jednotlivých zapojených médií, frekvencii a intenzity konzumácie internetového obsahu (počet Reálnych užívateľov, počet zobrazení, strávený čas, počet návštev, počet cookies,…);
  • poskytnúť sociodemografickú štruktúru médií na základe dát panelistov (kto sú návštevníci, koľko majú rokov, čo robia, koľko zarábajú…) a tak napomôcť efektívnej obchodnej politike a tvorbe štruktúry obsahu online médií;
  • poskytnúť porovnateľné dáta o správaní užívateľa bez ohľadu na prehliadač, systém a zariadenie;
  • umožniť agregáciu a porovnateľnosť metrík medzi jednotlivými zapojenými médiami vo výskume.

Pozrite si:
Návštevnosť slovenského internetu v roku 2020

Stiahnite si:
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor  (formát .xls)
Zoznam domén zapojených do merania online návštevnosti IABmonitor (formát .txt)

Súvisiace linky:
Online verejne prístupné dáta  
Aktuálna metodika výskumu IABmonitor platná od 24. 4. 2020