Data IABmonitor online

Stránka bude spustená 1. 4. 2019 a dáta budú dostupné 2. 4. 2019.

Zadávateľom výskumu IABmonitor je združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia a realizátorom výskumná agentúra Gemius Slovakia. Od 1. 4. 2019 bola zrealizovaná aktualizácia metodiky výskumu na gemiusOverNight .

Verejne dostupné dáta v plnom rozhraní | Historické dáta do 31.3.2019

Aktuálna metodika | FAQ | Zapojenie a odber dát

Obchodné zastúpenie pre zapojenie do IABmonitor:

Združenie IAB Slovakia
karpelova@iabslovakia.sk

Realizátor výskumu IABmonitor zodpovedný za technické a metodologické otázky:

Výskumná agentúra Gemius Slovakia
iabmonitor@gemius.sk