IAB je súčasťou iniciatívy #Bezhejtu.

Združenie pre internetovú reklamu sa stalo členom iniciatívy #Bezhejtu, ktorej cieľom je minimalizovať nenávistné prejavy v online prostredí tým, že jej členovia budú aktívne odstraňovať nenávisť z diskusií na svojich digitálnych platformách. 

Čím menej priestoru dostane hejt, tým viac priestoru zostane pre slušnú a konštruktívnu debatu.  Záleží nám na internete #Bezhejtu.

Iniciatíva je otvorená pre všetkých.

Viac o iniciatíve #Bezhejtu

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy