Úvod / Etická komisia / Nahláste neetické preberanie obsahu

Nahláste neetické preberanie obsahu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť predkladať podnety na porušovanie pravidiel Kódexu preberania obsahu na internete, resp. klásť otázky a návrhy k vysvetleniu jednotlivých pravidiel Kódexu.
V prípade, že podávate podnet na konkrétne médium, zodpovedzte vo formulári (v časti “Obsah žiadosti”) nasledujúce otázky:
Pokúsili ste sa dohodnúť s daným médiom?
Ak áno, s kým konkrétne?
Doložte relevantné dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie o exkluzivite (printscreeny z komunikácie, čestné
prehlásenie, prípadne maily alebo iné relevantné dôkazy)

Etická komisia IAB následne rozhodne na základe predložených materiálov.

Pred odoslaním formulára si prosím prečítajte podmienky, ktoré musí Vaša žiadosť (podnet) spĺňať, aby sme ju mohli považovať za oficiálnu a Etická komisia IAB Slovakia je následne povinná sa takýmto podnetom zaoberať. Odoslaním tohto formulára zároveň súhlasíte s podmienkami žiadosti.

Informácia dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov.