Úvod / Etická komisia / Nahláste neetické preberanie obsahu

Nahláste neetické preberanie obsahu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť predkladať podnety na porušovanie pravidiel Kódexu preberania obsahu na internete, resp. klásť otázky a návrhy k vysvetleniu jednotlivých pravidiel Kódexu.

Pred odoslaním formulára si prosím prečítajte podmienky, ktoré musí Vaša žiadosť (podnet) spĺňať, aby sme ju mohli považovať za oficiálnu a Etická komisia IAB Slovakia je následne povinná sa takýmto podnetom zaoberať. Odoslaním tohto formulára zároveň súhlasíte s podmienkami žiadosti.

Informácia dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov.