Úvod / Tlačové centrum / Správy / Príjmy z internetovej reklamy na slovenskom online trhu poskočili o 20,5 %

Príjmy z internetovej reklamy na slovenskom online trhu poskočili o 20,5 %

Bratislava, 4. apríl 2016

V roku 2015 slovenskí zadávatelia minuli na slovenských a nadnárodných internetových médiách viac ako 91 miliónov Eur. V porovnaní s rokom 2014 ide o 20,5% nárast.

Príjmy sú tvorené deklarovanými nahlasovanými príjmami členských médií IAB Slovakia a kvalifikovaným odhadom príjmov nečlenských médií ako aj nadnárodných spoločností pôsobiacich na slovenskom online trhu. Členovia IAB Slovakia deklarujú príjmy z online na polročnej báze.

Pozitívne hodnotíme návrat postupného zvyšovania percentuálneho rastu v medziročných porovnaniach, nakoľko medzi rokmi 2013 a 2014 príjmy z online narástli, ale o takmer 3% menej ako v predchádzajúcom medziročnom porovnaní viď. graf nižšie.

Vyvoj_prijmov_online_2015

Pod tento nárast sa podpísal rast programmatic reklamy na Slovensku a rast video reklamy, ktoré sú súčasťou Display (+23%). Tento trend pozorujeme aj na úrovni členskej základne IAB a zdeklarovaných príjmov – v rámci programmatic sme v druhom polroku 2015 zaznamenali v členskej základni IAB Slovakia 44% nárast oproti prvému polroku. Celková hodnota preinvestovaných finančných prostriedkov do programmatic v absolútnej hodnote dosiahla cez 3 mil. Eur, stále však tvorí nízky podiel na príjmoch z bannerovej reklamy v rámci členskej základne IAB Slovakia. Video reklama na úrovni členov IAB Slovakia takisto podrástla v rámci polrokov 2015 o 35%, medziročne o 42%.

Vyvoj_Display_2015

K online trendom pre tento rok sa vyjadrila Natália Zajacová, predsedkyňa Správnej rady IAB Slovakia: „Každý rok čakáme ako to na konci roka dopadne, kedže náš biznis sa mení každý deň. V roku 2016 očakávame rast v display reklame a videoreklame.  Veľkou výzvou pre slovenské médiá, agentúry a klientov bude v tomto roku posunúť rast mobilnej reklamy,  kedže nám neustále rastie konzumácia stránok cez mobilné zariadenia.”

Základná štruktúra jednotlivých kategórií a ich podielov na celkových príjmoch sa dlhodobo nemení. Prvú priečku si drží display, za ním paid for search a trojicu uzátvara riadková inzercia. Jednotlivé podiely sú znázornené na grafe nižšie:

Podiely_na_prijmoch_online_2015

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, video reklama;

Classifieds and directories – kontextové PPC + katalógová reklama;

Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;

Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, PR správy, natívna reklama, od 2015 aj affiliate a sponsorship.

Údaje pozostávajú z media-net-net hodnoty reklamy na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.

 

Súvisiace tlačové správy:
Príjmy z internetovej reklamy dosiahli v prvom polroku 2015 výšku 41,5 mil. Eur