Úvod / O nás / Chcem sa stať členom

Prečo sa stať naším členom?

IABbudicek2017_1

#1
Deklarácia profesionality, referencie, PR

Máte priestor prezentovať svoju spoločnosť na našich konferenciách, workshopoch a diskusiách, prostredníctvom odborných publikácií, výskumov a white papers.

#2
Rozvoj internetového trhu na Slovensku

Získate možnosť spoločne s nami sa podieľať na tvorbe nových štandardov reklamného trhu.

#3
Prístup k informáciám a vzdelávaniu

Získate týždenne najnovšie správy z diania nielen na slovenskom digitálnom trhu obohatené o odborné informácie.

Máte možnosť podieľať sa na výskumoch a aktivitách európskeho digitálneho združenia IAB Europe a vymieňať si informácie s jeho 89timi členmi – významnými hráčmi európskeho digital trhu.

#4
Networking a rast vášho biznisu

Vďaka našej širokej členskej základni a jej coworkingovým aktivitám sa dostanete k najnovším informáciám ohľadne slovenského internetového trhu a zároveň získate nové kontakty.

Sme členom IAB Europe.
Sme členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), ktorá vydala nový Etický kódex novinára.
Podieľame sa na najväčšej digitálnej konferencii Digital Rulezz.
Spolupracujeme s Asociáciou digitálnych a marketingových agentúr (ADMA) na súťaži DigitalPIE.

#5
Cenové zvýhodnenia

Ak sa zapojíte do merania online návštevnosti IABmonitor, získavate 30% zľavu z výskumu ako aj komplexné sociodemografické dáta, na základe ktorých viete efektívne smerovať svoju obchodnú politiku voči externému prostrediu.

Môžete participovať na našich vzdelávacích programoch, či už ako lektori alebo ako účastníci, za cenovo zvýhodnených podmienok.

#6
Šírenie dobrých správ zo slovenského onlinu 

Píšete firemný blog? Pridali ste do vášho portfólia novú webstránku? Získali ste nového klienta alebo ste vyhrali nejakú súťaž?
Napísali ste zaujímavý článok? Chceme o tom vedieť. Budeme Vaše dobré správy šíriť prostredníctvom nášho týždenníku o digital novinkách (ktorý odoberá už viac ako 290 nadšencov slovenského onlinu) a našich sociálnych sietí – Facebook, LinkedIn, Twitter.

#7
Buďte s nami aktívni

Prinášame čísla pre slovenský internet.
Prinášame čísla o výdavkoch do internetovej reklamy
Vzdelávame v digitálnom marketingu.
Vytvárame štandardy.
Podporujeme etické správanie v online prostredí.
Pripravujeme trh na zmeny legislatívy.

Spolupracujeme so slovenskými online vydavateľstvami, médiami a agentúrami.
Pozrite, ku komu sa pridáte.

Spájame slovenský online.
Festival2017

Kto sa môže stať členom?

Členom združenia sa môže stať médium, ktoré je následne povinné merať svoju návštevnosť v jedinom oficiálnom meraní internetovej návštevnosti na Slovensku – IABmonitor. Ďalej agentúra, ako aj iná právnická osoba a zadávateľ internetovej reklamy.

Žiadosť o členstvo a členské

O členstvo v IAB Slovakia môžete požiadať zaslaním oficiálnej prihlášky s jej požadovanými prílohami. Následne o členstve rozhoduje Valné zhromaždenie a Správna rada, a to podľa štatútu členstva. Pričom priebeh prijatia za člena upravuje paragraph 4 platných stanov.

Po prijatí za člena do združenia obdržíte faktúru za členské v združení. Ročný členský poplatok je 1.150 €. V prípade, že ste vstúpili do združenia počas roka platí sa alikvotná časť z ročného poplatku, pričom sa platí aj za celý mesiac v ktorom ste boli za člena prijatí. Upravuje paragraf 6 platných stanov.

Dokumenty na stiahnutie:
Stanovy 26. 1. 2022
(obsahujú spôsob fungovania organizácie a práva a povinnosti členov)
Prihláška za člena

Festival2018_1