Úvod | O nás | Chcem sa stať členom

Chcem sa stať členom

Prečo by ste sa mali stať naším členom?

  • vzhľadom na našu širokú členskú základňu a jej coworkingové aktivity sa dostanete k najnovším informáciám ohľadne slovenkého internetového trhu, získate možnosť podieľať sa na tvorbe nových štandardov reklamného trhu a zároveň získate nové kontakty, ktoré môžu posunúť váš biznis;
  • môžete participovať na našich vzdelávacích programoch či už ako lektori alebo ako účastníci za cenovo zvýhodnených podmienok;
  • členovia dostávajú priestor prezentovať svoje služby a produkty na vlastných a partnerských podujatiach;
  • členovia zapojení do AIMmonitor získavajú 30% zľavu k výskumu AIMmonitor ako aj komplexné socio-demografické dáta, na základe ktorých viete efektívne smerovať vašu obchodnú politiku smerom k externému prostrediu;
  • získate najnovšie správy z diania na digitálnom trhu na Slovensku ako i vo svete;
  • a ďalšie výhody.

Kto sa môže stať členom?

Členom združenia sa môže stať médium, ktoré je následne povinné merať svoju návštevnosť v jedinom oficiálnom meraní internetovej návštevnosti na Slovensku – AIMmonitor. Ďalej agentúra, ako aj iná právnická osoba, najmä nie však výlučne, zadávateľ internetovej reklamy.

Žiadosť o členstvo / členské

O členstvo v IAB Slovakia môžete požiadať zaslaním oficiálnej prihlášky s jej požadovanými prílohami. Následne o členstve rozhoduje Valné zhromaždenie a Správna rada, a to podľa štatútu členstva. Pričom priebeh prijatia za člena upravuje paragraph 4 platných stanov.

Po prijatí za člena do združenia obdržíte faktúru za členské v združení. Ročný členský poplatok je 990 €. V prípade, že ste vstúpili do združenia počas roka platí sa alikvotná časť z ročného poplatku, pričom sa platí aj za celý mesiac v ktorom ste boli za člena prijatí. Upravuje paragraf 6 platných stanov.

Dokumenty