Úvod / IABmonitor / Zmluvné dokumenty a cenník

Zmluvné dokumenty a cenník

Pravidlá internetových médií zapojených do výskumu IABmonitor (platné od 1. 10. 2022)

Metodika IABmonitor  (platná od 24. 4. 2020)

Špecifikácia dodávaných dát (platná od 1. 4. 2019)

Implementačný manuál pre meranie Stream (video obsahu) (platný  od 24. 4. 2020)

Cenník IABmonitor (platný od 1. 2. 2023)

Všetky vyššie uvedené dokumenty tvoria prílohy k “Zmluve o účasti v IABmonitore (výskume návštevnosti internetu v SR)” uzatvorenej s prevádzkovateľmi médií.
V prípade uzatváraní zmluvného vzťahu s agentúrami sú prílohami “Zmluvy o dodávaní a použití výstupných dát” len Cenník a Metodika.

Cenník IABmonitor

  • cenník je platný od 1. 2. 2021, uvedené ceny sú bez DPH
  • prevádzkovateľ platí na mesačnej báze súhrnný počet page views (PV) za všetky ním vlastnené alebo výhradne zastupované domény a cenu za každú jednu doménu nad počet 1
  • agentúry a ostatní odberatelia dát platia na mesačnej báze cenu za celkové sociodemografické dáta
  • cenník je neoddeliteľnou súčasťou “Zmluvy o účasti vo výskume IABmonitor” / “Zmluvy o dodávaní a použití výstupných dát” uzavretej medzi prevádzkovateľom/agentúrou a IAB Slovakia

Staňte sa členom IAB Slovakia! Vaša cena a podmienky spolupráce budú výhodnejšie. V prípade otázok sa prosím obráťte na karpelova(zavináč)iabslovakia.sk.

Cennik_IAB

*Poznámka: Nečlenské médiá a všetky agentúry odoberajúce dáta majú mesačnú fakturáciu. Nečlenské médiá dostávajú výstupné sociodemografické dáta len za svoje médiá.