„Happy Birthday“ IAB Slovakia

Už 15 rokov spájame, podporujeme a vzdelávame slovenský online.

Presne 27.9.2005 bolo oficiálne zaregistrované digitálne združenie vtedy šiestimi zakladajúcimi členmi s úmyslom štandardizovať slovenské internetové reklamné prostredie. V tom čase boli jeho prvými cieľmi zavedenie jednotného auditovaného merania návštevnosti slovenských stránok (dnes IABmonitor), vytvorenie user-friendly štandardov pre reklamné formáty a publikovanie dát o výdavkoch do online reklamy.

Dnes má IAB 44 členov.  V priebehu rokov sme privítali v združení okrem online médií aj mediálne agentúry a zadávateľov reklamy. Rozšírili sme našu činnosť o ochranu etiky pri preberaní online obsahu, o zaujímavé eventy a vzdelávacie projekty. Podieľame sa na najväčšej digitálnej konferencii Digital Rulezz a súťaži Digital Pie.  Zaviedli sme do online prostredia certifikáciu vedomostí z digitálneho marketingu prostredníctvom vzdelávacieho projektu DIMAQ. Stali sme sa členmi európskej digitálnej asociácie IAB Europe.

Spájame a chránime slovenský online. 

Milí naši členovia ďakujeme, že ste už 15 rokov s nami!

<-- ?php wp_footer(); ? -->