Úvod | Tlačové centrum | Tlačové správy | Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia bude najbližšie dva roky viesť nová Správna rada na čele s Michalom Žatkuliakom

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia bude najbližšie dva roky viesť nová Správna rada na čele s Michalom Žatkuliakom

Bratislava, 3. február 2017

Na ostatnom valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo v januári, boli zvolení noví zástupcovia orgánov IAB Slovakia. Na poste predsedu Správnej rady ostáva Michal Žatkuliak zástupca člena Ringier Axel Springer. Funkciu predsedu Metodickej komisie bude naďalej zastávať Marek Jakubovie z mediálnej agentúry Universal McCann.

Združenie IAB Slovakia, ktoré má momentálne 37 riadnych členov je na slovenskom trhu dlhodobo najväčším združením spomedzi združení či asociácií, ktoré pôsobia v digital oblasti. Hlavnou náplňou je vytváranie štandardizovaných podmienok v oblasti internetovej reklamy, vzdelávanie, coworking členov na spoločných témach a problematikách, monitoring internetovej návštevnosti médií – AIMmonitor a reportovanie dosiahnutých príjmov z internetovej reklamy – AdEx podľa metodiky nadnárodného združenia IAB Europe, ktorého je IAB Slovakia členom od roku 2011.

Michal Žatkuliak, predseda Správnej rady IAB Slovakia: „Združenie v roku 2017 čakajú nové výzvy a silný tím novej Správnej rady premení naše plány na realitu. Jedným z našich cieľov je spoločný záujem rozšíriť našu členskú základňu o nových členov a to primárne z radov zadávateľov reklamy, ktorí sú medzi najväčšími hráčmi internetových médií a mediálnych agentúr vítaní. Verím, že ich zaujmú nové možnosti nášho vzdelávacieho programu, vzhľadom na sústavné problémy s nedostatkom ľudských zdrojov v digital oblasti, ako aj možnosť využitia spoločnej komunikačnej platformy pri riešení otázok z oblasti využívania internetu ako nepostrádateľnej súčasti dnešného media mixu. Zároveň máme otvorených viacero nových myšlienok ohľadne napredovania v roku 2017, ktoré by mali podporiť slovenský internetový biznis. Definitívne ich uzavrieme na najbližšom stretnutí s ostatnými členmi Správnej rady.“

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Myslím, že rok 2016 môžeme v rámci združenia hodnotiť pozitívne. Rozbehli sme Digital Master Course, o ktorý bol veľký záujem a preto v ňom pokračujeme už v marci tohto roka. Prevažne v druhej polovici roka vstúpili do združenia piati noví členovia. Do merania AIMmonitor sa zapojilo v roku 2016 až 26 nových domén, čo potvrdzuje jeho silnú pozíciu ako jediného auditovaného výskumu internetovej návštevnosti na Slovensku. Pre našich členov sa nám podarilo sprostredkovať možnosť absolvovať najvyššiu úroveň certifikácie pod hlavičkou IAB US za zvýhodnených členských podmienok.  V 2017 postupne otvoríme aj ďalšie špecializované vzdelávacie workshopy. Naďalej budeme pokračovať v našich coworkingových aktivitách na rôznorodé témy internetovej reklamy zamerané primárne na nové informácie vzhľadom na najrýchlejšie sa meniace médium, akým je internet a jeho možnosti.”

Na poslednom valnom zhromaždení členovia IAB Slovakia formálne odsúhlasili vstup združenia do Asociácie na ochranu novinárskej etiky. Prostredníctvom svojich zástupcov v Tlačovej rade bude IAB Slovakia participovať nad dohliadaním novinárskej etiky v digitálnom prostredí. Tlačová rada tak zmení svoje zloženie a zároveň bude pôsobiť pod novým názvom Tlačovo-digitálna rada.

 


IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vznikla v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 37 členov. V roku 2016 do členskej základne pribudli: Madhouse Advertising, Refresher, Startitup, Starmedia Co. a Strossle Slovakia. IAB Slovakia je členom IAB Europe.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Daša Karpelová – výkonná riaditeľka IAB Slovakia
mobil: +421 918 86 16 12
e-mail: karpelova@iabslovakia.sk