Úvod | Tlačové centrum | Tlačové správy | V roku 2018 povedie združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia Miroslav Pagáč

V roku 2018 povedie združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia Miroslav Pagáč

Bratislava, 12. február 2018

Vo februárovom hlasovaní rozhodla Správna rada IAB Slovakia o novom predsedovi, ktorým sa stal Miroslav Pagáč z agentúry Zenith. Na tejto pozícii nahradil Michala Žatkuliaka, ktorý v januári ohlásil odchod zo spoločnosti Ringier Axel Springer.

IAB_Slovakia_Miroslav_Pagac

Po prvýkrát povedie najväčšie digitálne združenie na Slovensku IAB Slovakia zástupca z agentúrneho prostredia. Miroslav Pagáč zastáva v súčasnosti funkciu Digital Director agentúry Zenith, v ktorej pôsobí už ôsmy rok.

Miroslav Pagáč, predseda Správnej rady IAB Slovakia: „Teším sa z dôvery, ktorú do mňa vložili členovia Správnej rady a verím, že rok 2018 bude pre naše združenie minimálne tak úspešný ako ten predošlý. Chystáme novinku v segmente vzdelávania, nakoľko stále vnímame silný nedostatok skúsených pracovných síl či už na strane agentúr ako i médií. S vyššie spomínaným vzdelávacím projektom bude spojená aj certifikácia a verifikácia  vedomostí a zručností z oblasti digitálneho marketingu. Verím, že už čoskoro zverejníme viac informácií o plánovanom projekte.

Tento rok sa budeme v združení po dlhšom čase venovať aj výskumu v oblasti internetovej reklamy a jej efektivity. Spoločne s Tomášom Gregorom z agentúry Digiline stojíme v čele tohto projektu, na ktorom budú participovať aj mnohí ďalší zástupcovia členských médií a agentúr.

Naším ďaľším cieľom bude pre členov združenia ako aj ostatné subjekty slovenského internetového trhu pripraviť v čo najkratšom možnom čase právnu analýzu ochrany osobných údajov v rámci digitálneho ekosystému, ktorá bude v súlade s GDPR a s novým slovenským zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý bol schválený koncom roka. Našou snahou bude právne podložené postupy implementovať do návrhu Kódexu správania, ktorý by bol akreditovaný samotným Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.“

Správna rada odhlasovala aj druhého podpredsedu, ktorým sa stal Matej Kolarovský z agentúry GroupM. Nahradil na tejto pozícii Pavela Zajceva, ktorý ukončil svoje pôsobenie v News and Media Holding. Matej Kolarovský bol od roku 2016 mentorom vzdelávacieho programu Digital Master Course a podielal sa aj na ďalších vzdelávacích aktivitách z oblasti programmatického nákupu reklamy.

Funkčné obdobie súčasnej Správnej rady  je stanovené do januára 2019, kedy sa budú na valnom zhromaždení združenia konať nové voľby.

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vzniklo v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 39 členov a je najväčším digitálnym združením pôsobiacim na Slovensku. V roku 2017 do členskej základne pribudli agentúry PHD a OMD Slovakia. IAB Slovakia je členom IAB Europe.