Úvod / Tlačové centrum / IAB v médiách / Slovenské weby čaká aktualizácia metodiky merania návštevnosti

Slovenské weby čaká aktualizácia metodiky merania návštevnosti

Aktualizovaná metodika prinesie niekoľko zmien, okrem iného upgrade RU. O zmene sme sa rozprávali s výkonnou riaditeľkou IAB Slovakia Dášou Karpelovou a Ľubošom Ivaničom country manager Gemius Slovakia.

Aké zmeny chystá IAB v súvislosti s aktualizáciou metriky merania návštevnosti?

D.K.: IAB Slovakia v poslednom tendri, ktorý bol ukončený minulý rok, vybralo za realizátora výskumu AIMmonitor opäť výskumnú agentúru Gemius Slovakia. Už v rámci tendra bola oznámená a priblížená aktualizácia metodiky pre výskum.

L. I.: Od apríla tohto roka výskum prechádza na gemiusOverNight meranie. Ide o najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti. S týmto produktom poskytuje Gemius denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napríklad pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16 – 18 dní iba na jeden deň.

Aká je najväčšia výhoda tohto merania?

D. K.: Za najväčšiu výhodu tohto prechodu vnímame možnosť získať sociodemografické dáta aj pre krátko zapojené médiá do AIMmonitora, čo bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj pre médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien. Dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating.

L. I.: Ďalšími novinkami v rámci merania bude napríklad zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytne dáta o konzumácii obsahu v práci a doma, ako aj presnejšie meranie času stráveného používateľom na slovenských médiách, ktoré lepšie reflektuje používateľské správanie na jednotlivých platformách. PV ako technický ukazovateľ nepodlieha zmenám metodiky a zostávajú konštantné. V prípade RU prichádza k upgradu metodiky, ktorá má za cieľ lepšie reflektovať zmeny na trhu. S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje tu rozdiel medzi dátami v gemiusExplorer a v online aplikácii (GAR), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa. Aktuálne zbierame aj mobilný panel, očakávame, že v treťom kvartáli ho budeme vedieť použiť na definovanie sociodemografie mobilnej populácie.

Aký bol dôvod na túto aktualizáciu?

L. I.: Online trh sa rapídne mení, za posledný rok došlo k poklesu PV na platforme PC o 10 percent a k nárastu PV na platforme Smartphone o 29 percent a o 16 percent na platforme Tablet. GemiusOvernight na tieto pohyby reaguje lepšie ako aktuálne používaná metodika Multiplatform.

D. K.: Tiež je nutné dodať, že Gemius viac technologicky nepodporuje meranie súčasnou metodikou, ktorá je implementovaná v aktuálnom meraní a momentálne ho drží viacmenej už len pre našu krajinu. Vo všetkých krajinách, kde Gemius pôsobí, je už implementovaná metodika gemiusOverNight.

Prejavia sa nejako tieto novinky v návštevnosti webov?

L. I.: Podľa testovacích dát sa očakáva v priemere nárast počtu RU na platforme Total o 4 percentá, pokles na platforme PC o 3 percentá a nárast mobilných platforiem (Smartphone a Tablet) o 3 percentá v porovnaní s aktuálnou metodikou Multiplatform. Vývoj návštevnosti jednotlivých médií sa môže líšiť v závislosti od charakteristiky ich návštevnosti.

Ako sa zabezpečí kontinuita vyhodnocovania?

L. I.: Ako pri každom upgrade metodiky môže byť možnosť porovnania dát znížená alebo dokonca vylúčená, keďže vydavatelia môžu zmeniť štruktúru svojich služieb. Už s ohľadom na novinky ako napríklad Home & Work (ktorý ovplyvňuje RU platformy PC a tým aj výpočet platformy Total) a nové meranie stráveného času na webe, IAB Slovakia a realizátor Gemius neodporúča porovnávanie dát.

D.K.: Myslíme si však, že kvalita a presnejšie dáta by mali mať prioritu pred historickými porovnaniami. S mnohými aktualizáciami sa vždy čaká práve preto, aby sme mali jednotné dáta na isté obdobie napríklad dvoch – troch rokov, ale nemožno očakávať, že budeme používať tú istú metodiku desiatich rokov, aj keď vieme, že sme sa technologicky posunuli alebo vyvinuli algoritmus výpočtu, ktorý je presnejší.

Kedy plánujete zaviesť zmeny?

D.K.: Od 1. apríla tohto roka. Znamená to, že 2. apríla budú zverejnené prvé denné dáta vypočítané pomocou gemiusOvernight. O zmenách realizátor výskumu Gemius so všetkými médiami zapojenými do merania intenzívne komunikuje už niekoľko mesiacov a, samozrejme, budeme o tom informovať aj my, teda IAB Slovakia, koncom marca. S touto zmenou dochádza aj k zmene názvu merania. Z AIMmonitor bude IABmonitor. IABmonitor bude fungovať na novej doméne monitor.iabslovakia.sk a pod novým logom.

Autorka: Petronela Ševčíková

Článok bol uverejnený na portáli o médiach, reklame a marketingu Stratégie.sk 1. apríla 2019.