Úvod | Tlačové centrum | Novinky | Profesionálna žurnalistika na čele boja proti falošným správam

Profesionálna žurnalistika na čele boja proti falošným správam

IAB Slovakia sa vo februári 2017 stala členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), aby podporila etickú prácu žurnalistov naprieč slovenskými médiami. Jej zástupci sa budú podieľať na činnosti Tlačovo-digitálnej rady. V spolupráci s AONE prinášame najnovší článok na tému falošných správ tzv. “fake news”. 

Fake or real, Boy considering the question, on grunge background, writing and thinking, copy space

Historické udalosti roku 2016 : Sýria, Jemen, Trump, Brexit, teroristické útoky v Bruseli, zemetrasenie v talianskej Umbrii a iné, sú potvrdením skutočnosti, že dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme  kvalitnú žurnalistiku na profesionálnej úrovni, ktorá nám pomôže sa vyznať v chaotickej zmesi informácii.

Keď ide o veľa,  nie je jedno kde získavame informácie, komu dôverujeme? Aj napriek rastúcej popularite sociálnych médií ako zdroja informácii, v skutočne dôležitých situáciách sa všetci obraciame k známym, osvedčeným titulom tradičnej tlače.

Nedávna správa  NORC zo Spojených Štátov hovorí, že “ľudia ktorí sa spoliehajú na sociálne médiá ako zdroj svojich informácii sú voči spomínaným informáciám značne skeptickí… Napríklad iba 12% tých, ktorí získavajú správy z Facebooku tvrdia, že im naozaj dôverujú. Naopak 66% z nich tvrdí, že správam prečítaným na Facebooku dôverujú iba ak majú dôveru aj voči pôvodnému tlačovému zdroju, odkiaľ správy pochádzajú.

Bez ohľadu na dennodenne sa objavujúce obvinenia o tzv. “falošných správach  – fake news”, odbyt správ cez sociálne médiá a najmä Facebook, je silný a stále rastie. Podľa dát amerického Pew Centra, v USA získava správy cez Facebook takmer polovica tamojšej dospelej populácie.  Vo výročnej správe Reuters 2016 sa uvádza, že až 44% respondentov odpovedalo, že najnovšie správy čítajú  na Facebooku.

Je na čitateľoch aby si uvedomili, že vyhýbanie sa tzv. “falošným správam – fake news” je jednoduché: ich opakom je profesionálna žurnalistika. Overovanie faktov vždy bolo jednou z kľúčových súčastí profesionálnej žurnalistiky ako aj redakčnej práce : investigatíva, rozhovory, vyhľadávanie, skúmanie, kontrola, analýza a opätovná kontrola.

V mnohých prípadoch zahŕňajú pracovné zmluvy novinárov prísne kódexy správania, aby im vštepili určitú úroveň zodpovednosti za presnosť údajov v ich článkoch a zabránili zavádzajúcim, nepresným či skresleným informáciám a vyjadreniam. Medzi písaním článku a jeho sprístupnením čitateľom je vždy viacero úrovní kontroly: redaktori, využívanie dátových archívov a digitálnych dátových bánk, korektúry od vedúcich oddelení a v niektorých prípadoch aj kontroly šéfredaktorom či výnimočne dokonca aj zo strany právneho oddelenia. Kontrola faktov je kľúčovou časťou prípravy profesionálneho novinára a je financovaná vydavateľom, ktorý nesie zodpovednosť za správy ktoré sa objavia pod značkou jeho periodika.

Samozrejme, novinári nepíšu len o katastrofách a teroristických útokoch: spoliehame sa na nich aj vtedy, keď treba vyzývať našich politikov a  vedúcich predstaviteľov štátu k zodpovednosti, vyšetrovať korupciu a škandály, poskytovať zábavu a informácie o športe, kultúre, umení a ďalšie zaujímavosti.

Pýtate sa: kto financuje takúto žurnalistiku? Kto financuje investigatívu, cestovné náklady, zahraničných spravodajcov, školenia, poistenie, pomocný personál, fotografov, technických odborníkov, distribúciu, platfomy? Sú to : Vydavatelia.

Väčšinu vydavateľov v Európe tvoria malé až stredné podniky (SMEs), ktoré prispievajú k  bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy. Títo vydavatelia však majú problémy s financovaním profesionálnej žurnalistiky, tej, ktorá je nevyhnutne potrebná pre  našu demokraciu a boj voči “falošným správam – fake news”.

Náklady na vytvorenie kvalitného žurnalistického obsahu sú vysoké a rozmanitosť médií – ktorá umožňuje prístup pre všetky cieľové skupiny publika, od tých najlokálnejších až po najglobálnejšie – tiež niečo stojí. Kvalitných novinárov musia ich vydavatelia platiť, trénovať a právne chrániť. Digitálna revolúcia priniesla žurnalistike obrovské globálne publikum a vytvorila aj nekonečný reklamný priestor, kvôli ktorému sú však ceny nízke. Príjmy z tlačenej reklamy klesli a Google spolu s Facebookom majú dominantný podiel (72%) na všetkých príjmoch z digitálnej reklamy z celého sveta okrem Číny.

Okrem poklesu príjmov z reklamy, čelí tlač mnohým signifikantným výzvam: nelicencované používanie tretími stranami, ktoré obchádza výnosný potenciál reklamy;  presvedčenie, že všetok obsah on-line by mal byť zadarmo a akýkoľvek iný prístup by určite zničil celý internet!

Webovým stránkam novín a časopisov klesajú počty zobrazení, pretože ich články sa dajú prečítať aj inde v pirátskej, parazitickej alebo agregátovej forme, v plnom znení alebo iba vo forme útržkov z originálu, to všetko bez povolenia alebo platby vydavateľovi. Dopad tohto problému je obrovský: vydavatelia bojujú aby predali reklamu na podporu „contentu,“ alebo zozbierali dáta o tom, ako čitatelia reagujú na „ content“. Na druhej strane sa platforma stáva hlavným portálom pre získavanie správ čitateľmi, zachytáva väčšinu reklamy a veľké množstvo údajov o užívateľoch, ktoré nie sú spravodlivo rozdelené aj s vydavateľmi pôvodného obsahu.

Je tu riešenie. Európska komisia navrhla rozšírenie existujúceho copyrightu aj na vydavateľov tlače ( tak ako je to v hudobnom, filmovom resp. audiovizuálnom sektore), čo by vydavateľom umožnilo získať nástroj na na uplatnenie svojho copyrightu v online prostredí. Tento návrh je súčasťou aktuálne prerokúvanej reformy copyrightu EU a bude o ňom rozhodnuté do konca roka 2017. Znamenalo by to, že čitatelia  môžu aj naďalej zdieľať články s priateľmi, rodinou tak ako to vydavatelia umožňujú aj teraz, ale vydavatelia by boli v právne silnejšej pozícií vo vzťahu k obchodným spoločnostiam, ktoré chcú monetizovať nimi vytvorený obsah na základe licencií. Ide naozaj o veľa, pre tlač, rozmanitosť médií a pre profesionálnu žurnalistiku – „ Publisher´s right“  – právo pre vydavateľa, copyright pre vydavateľa može byť kľúčovým krokom ku garantovaniu udržateľnosti nezávislej  žurnalistiky.

Profesionálna žurnalistika a nezávislí vydavatelia sú protiváhou falošných správ – „fake news“, rozhoduje sa o budúcnosti tlače a jej význam pre spoločnosť by nemal byť nikdy podceňovaný.

Susan Duinhoven, President and CEO, Sanoma and member of the European Publishers Council