Úvod / Tlačové centrum / Správy / Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark za prvý polrok 2016 online reklama v Európe vzrástla o 13,4%.

Podľa najnovšej štúdie AdEx Benchmark za prvý polrok 2016 online reklama v Európe vzrástla o 13,4%.

Brusel, 25. november 2016

IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit zverejnila najnovšiu štúdiu o výdavkoch do internetovej reklamy (AdEx) za prvý polrok 2016. Zo štúdie vyplýva, že online reklama v Európe za sledované obdobie vzrástla o 13,4 % na hodnotu 18,6 mld € (v období prvého polroka 2015 dosiahli výdavky na online reklamu výšku 16,4 mld €). Na konci roku 2016 sa očakáva dvojciferný rast online reklamy.c2e59982-1cf7-41b1-9788-42fb4893eb4c-original

Štúdia AdEx Benchmark H1 2016 ukazuje, že kľúčovým faktorom rastu online reklamy bola mobilná reklama naprieč všetkými formátmi; mobilná display reklama vzrástla o 61,3% a mobilná search reklama o 57,3%.

Mobilný display bol obzvlášť významný v regióne strednej a východnej Európy, kde bol zaznamenaný jeho nárast o viac ako 100%. Tento región sa zároveň podieľal na celkovom náraste výdavkov  16,2%tami, zatiaľ čo ostatné vyspelé trhy západnej Európy vytvorili  13,1%ný podiel na celkovom raste online reklamy.

Naďalej pokračoval rast display reklamy, predstihol svojím tempom nárast v oblasti search, display vzrástol o 18,2% a search o 13,3%. Display dosiahol hodnotu 7 mld.€, čo predstavuje 37% z celkového objemu online reklamy, zatiaľ čo podiel search je 47%ný. V regióne strednej a východnej Európy display vzrástol o 27,1%, najviac zo všetkých sledovaných formátov, čo naznačuje, že v týchto krajinách prišlo k zdokonaleniu sa  v cielení, online reklamných formátoch a reklamných stratégiách.

Aktuálny výskum IAB Europe Attitudes to Digital Video Advertising research poukázal na fakt, že takmer všetky zainteresované strany  pristúpili k nasadzovaniu niektorej z foriem digitálnej video reklamnej stratégie. Viac ako 90% vydavateľov, mediálnych agentúr a zadávateľov reklamy potvrdilo, že využívajú tento reklamný kanál. Preto nie je prekvapením, že video reklama zaznamenala v prvom polroku 2016 až 46%nú mieru rastu a dosiahla absolútnu hodnotu 1,6 mld. €.

Viac:
Online advertising driven by mobile in H1 2016 to €18.6bn, latest AdEx Benchmark study reveals

Kompletnú štúdiu AdEX BenchMark je možné stiahnuť na linku:
IAB Europe study: AdEx Benchmark H1 2016 – online advertising grew by 13.4%