Úvod | Tlačové centrum | Novinky | Internetová reklama v Čechách hlási rekordné investície za minulý rok

Internetová reklama v Čechách hlási rekordné investície za minulý rok

Praha, 8. marca 2017

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 miliard korun v ceníkových cenách. Oproti roku 2015 jde o 31% nárůst, který je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání, v obsahových sítích a nákupem inzertního prostoru formou RTB. Očekávání na další rok jsou opět optimistická, účastníci výzkumu předpokládají, že online reklama poroste v roce 2017 o 14 % na 22,4 mld. Kč. V celkových reklamních výdajích napříč mediatypy připadá na online reklamu více než pětinový podíl (21 %). Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Zadavatelé v roce 2016 využili internetovou reklamu v objemu 19,7 miliard korun, což je o 31 % více než v roce předchozím. “Letošní rok potvrdil rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. Česká republika se řadí mezi země, kde je internet druhým nejvýznamnějším mediatypem,” komentuje čerstvá data předseda SPIR Ján Simkanič.

Novinky_spir_9.3.17

graf 1: vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2016 a 2017* v mld. Kč

Více informací k inzertním výkonům za uplynulý rok naleznete v tiskové zprávě:
Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun

Celou verzi inzertního výkonu internetové reklamy naleznete na webu: http://www.inzertnivykony.cz