Úvod / Tlačové centrum / Správy / Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia spúšťa tender na nového realizátora výskumu návštevnosti AIMmonitor

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia spúšťa tender na nového realizátora výskumu návštevnosti AIMmonitor

Bratislava, 11. december 2017

Najväčšie slovenské digitálne združenie IAB Slovakia oficiálne ohlasuje spustenie tendra na nového dodávateľa výskumu návštevnosti online médií ako i socio-demografického profilu návštevníkov na nasledujúce trojročné obdobie.

Výskum AIMmonitor beží na slovenskom internetovom trhu od roku 2007. Aktuálne ho realizuje výskumná agentúra Gemius Slovakia, IAB Slovakia je zadávateľom prieskumu.

V AIMmonitore je zapojených 100 domén od 46tich prevádzkovateľov a záujem o zapojenie zo strany médií pokračuje i naďalej. Priemerne reportovaný mediálny priestor za celý AIMmonitor je 1,7 mld. zobrazených stránok (PV – page views) mesačne.

Časť nameraných dát o návštevnosti je verejne prístupných pre všetky subjekty trhu prostrednítvom OLA aplikácie na www.aimmonitor.sk. Socio-demografické dáta sú k dispozícii zazmluvneným odberateľom – agentúram, ktoré využívajú tieto dáta pri plánovaní a nákupe online reklamného priestoru, ako aj členským mediám zapojeným v meraní. Dáta o návštevnosti médií sú prístupné pre platformy desktop, phone, tablet a tiež v súhrne za všetky platformy ako ukazovateľ „total“ a okrem štandardných metrík poskytujú dáta o reálnych užívateľoch médií (RU) – t.j. reálnych ľudoch, ktorí nie sú totožní s premennou cookie.

Metodika výskumu je postavená na troch súčastiach a to: site-centric metóde zberu dát prostredníctvom meracích skriptov na strane medií, ďalej online panelu užívateľov, ktorý je získavaný emitáciou pop-up dotazníkov na stránkach médií a externej štrukturálnej štúdii, ktorá poskytuje čísla o intertnetovej populácii na Slovensku ako aj charakteristiku populácie. Viac o AIMmonitor.

Marek Jakubovie, predseda Metodickej komisie: „Posledný tender robilo naše združenie v roku 2011, preto sme sa rozhodli podrobne preskúmať nové vyvinuté možnosti výskumných agentúr v oblasti merania návštevnosti resp. konzumácie online médií naprieč všetkými platformami, a to vrátane dodania socio-demografických dát. Samozrejme je v našom záujme zachovať kontinuitu prezentovaných dát prostredníctvom aktuálne dostupných metrík, čo sa však nevylučuje so zmenou metodiky spracovania dát, pokiaľ bude viesť k výsledkom, ktoré budú reflektovať súčasné požiadavky trhu v oblasti kvality a granularity dodávaných dát, analytiky a najmä efektívneho plánovania internetovej reklamy.“

Kompletné zadanie pre tender je prístupné stránke www.iabslovakia.sk. Záujemci môžu svoje ponuky zasielať do 16.2.2018. Predpokladaný termín ukončenia a zverejnenia víťaza tendra je plánovaný na apríl 2018.

K dispozícii na stiahnutie:
Zadanie tendra na nového realizátora výskumu návštevnosti AIMmonitor


Viac o IAB Slovakia:

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia funguje na slovenskom internetovom trhu od roku 2005 a aktuálne má 39 členov z radov najväčších slovenských vydavateľov, mediálnych a digitálnych agentúr ako aj ďalších významných hráčov zo sveta online reklamy.
Jedným z ústredných počiatočných cieľov združenia bola implementácia auditovaného merania konzumácie slovenských médií a dodávanie socio-demografického profilu online návštevníkov slovenských médií, ktoré bolo spustené v roku 2007 pod názvom AIMmonitor a pod touto značkou je výskum vedený do dnešného dňa.