Úvod / Samoregulácia / Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Right Infringement (IPR)

Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Right Infringement (IPR)

IAB Slovakia sa 25. júna 2018 pripojilo ku iniciatíve  “Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Right Infringement (IPR)” podporovanej Európskou komisiou. Podpísaním memoranda spojilo svoje sily v boji proti falšovaniu a pirátstvu na internete 27 spoločností a asociácií z oblasti digitálnej reklamy z celej Európy.

DgiIncpXkAEtbUN

Cieľom iniciatívy je neumiestňovať online reklamu na stránky a v mobilných aplikáciách, ktoré porušujú autorské práva a duševné vlastníctvo využívaním cudzieho obsahu najmä pre komerčné účely a zabrániť tak, aby takéto stránky mali vzrastajúce príjmy z reklamy. Čo zároveň môže viesť k tomu, že zodpovedné a korektne sa správajúce online médiá o tieto príjmy prichádzajú.

Signatári memoranda budú nasledujúci rok na dobrovoľnej báze spolupracovať s Európskou komisiou s cieľom monitorovať  dopad a efektivitu memoranda na online trh. Dohoda dopĺňa podobne zamerané iniciatívy v jednotlivých krajinách EÚ.

IAB Slovakia podporuje a nadväzuje na iniciatívu svojím Kódexom preberania obsahu na internete, ktorý združenie pre internetovú reklamu prijalo v roku 2015 a k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali naši členovia a médiá zapojené do merania internetovej návštevnosti AIMmonitor.

Dokumenty na stiahnutie (v anglickom jazyku):
Memorandum of Understanding on online advertising and IPR
Signatári memoranda

Viac čítajte tu: Advertising sector joins forces to fight against counterfeiting and piracy