Úvod / Samoregulácia / Etický kódex elektronických médií

Etický kódex elektronických médií

Účelom Etického kódexu je napomôcť tomu, aby elektronické médiá spĺňali etické hľadiská.

Etický kódex sa vzťahuje na všetok obsah šírený elektronickými médiami, pričom sa zameriava najmä na určenie etických zásad pri šírení marketingovej komunikácie a vymedzenie škodlivého obsahu v elektronických médiách. Okrem členov IAB Slovakia sa k Etickému kódexu elektronických médií môže prihlásiť akýkoľvek subjekt, aj keď nie je členom asociácie.

Dokument na stiahnutie: Etický kódex elektronických médií 

Nahláste neetickú reklamu:  online formulár