Úvod / Reklama / Výskum Brand Awareness

Display reklama vybuduje Brand Lift

Koncom roka 2018 združenie IAB Slovakia v spolupráci s výskumnou agentúrou Nielsen Admosphere Slovakia zrealizovali výskum za účelom zmerania vplyvu bannerovej internetovej reklamy na znalosť značky.

Do výskumu zapojilo kampane svojich klientov 9 mediálnych agentúr – členov IAB.

Výsledky výskumu poskytujú benchmarky pre plánovanie a realizáciu brand awareness kampane z hľadiska rozdelenia budgetu v rámci mediatypov a použitých formátov.

Stiahnuť (formát .pdf):
Výsledky a závery výskumu “Display reklama vybuduje Brand Lift” 

Zaujíma vás téma viac? Čítajte:

Ako dopadol najväčší slovenský výskum online display reklamy zameraný na znalosť značky?

Ako správne vyhodnotiť cieľ marketingovej komunikácie v prípade online display reklamy?

Aké tri zaujímavosti priniesol najväčší prieskum display reklamy na Slovensku?