Úvod / Recommend / Code of Ethics for Electronic Media

Code of Ethics for Electronic Media

Etický kódex elektronických médií schválila IAB Slovakia 31.12.2009 a do platnosti vstúpil 1.1.2010.

Účelom Etického kódexu je napomôcť tomu, aby elektronické médiá spĺňali etické hľadiská. Etický kódex bol vypracovaný na základe medzinárodne uznávaných zásad Kódexu reklamnej a marketingovej komunikácie vypracovaného Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

Etický kódex sa vzťahuje na všetok obsah šírený elektronickými médiami, pričom sa zameriava na určenie etických zásad pri šírení marketingovej komunikácie a vymedzenie škodlivého obsahu v elektronických médiách. Okrem členov IAB slovakia sa k Etickému kódexu elektronických médií môže prihlásiť akýkoľvek subjekt, aj keď nie je členom asociácie.

Etický kódex elektronických médií