Úvod / Recommend / Application Form to Committee for Web Content Infringement

Application Form to Committee for Web Content Infringement

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť predkladať podnety na porušovanie pravidiel Kódexu preberania obsahu na internete, resp. klásť otázky a návrhy k vysvetleniu jednotlivých pravidiel Kódexu.

Pred odoslaním formulára si prosím prečítajte podmienky, ktoré musí Vaša žiadosť (podnet) spĺňať, aby sme ju mohli považovať za oficiálnu a Etická komisia je následne povinná sa takýmto podnetom zaoberať. Odoslaním tohto formulára zároveň súhlasíte s podmienkami žiadosti.

Informácia dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov.