Úvod / O nás / O nás

O nás

Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) je záujmovým združením pôsobiacim v oblasti internetu. V súčasnosti má 38 členov, ktorými sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry a ďalší významní hráči slovenského digital trhu. Prevádzkuje jednotný nezávislý auditovaný rebríček návštevnosti slovenských  internetových médií AIMmonitor.

Vo svojej činnosti  sa združenie zameriava na  štandardizáciu digitálneho reklamného trhu zavedením jednotných pravidiel a štandardov pre internetovú reklamu, ako aj etických pravidiel v digital odvetví. Podporuje ďalší rozvoj a napredovanie slovenského online ekosystému svojimi vzdelávacími aktivitami. Zabezpečuje informovanosť o dianí v segmente digital trhu na Slovensku a vo svete, monitoruje a informuje o zmenách v legislatíve, ktorá je úzko prepojená s digital prostredím. Zároveň funguje ako platforma pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti internetovej reklamy a komunikačný kanál s ostatnými profesnými organizáciami v oblasti internetu či orgánmi štátnej správy.

V digital odvetví pôsobí od roku 2005 (v tom čase Asociácia internetových médií) . Je členom asociácie IAB Europe.