Úvod | Legislatíva | WP29 guidelines ku GDPR

WP29 guidelines ku GDPR

Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 Smernice 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracúvava a vydáva usmernenia a odporúčania k jednotlivým problematikám GDPR, ktoré majú napomôcť k bezproblémovej implementácii nového nariadenia GDPR, ktoré vstúpi do platnosti pre všetky štáty EU 25. 5. 2018.

Guidelines:

Guidelines WP29 Consent GDPR

Guidelines WP29 Transparency GDPR

Vydané „guidelines“ sú k dispozícii na pripomienkovanie odbornou verejnosťou do stredy 17. 1. 2018, v prípade záujmu kontaktujte prosím priamo:

JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu
presidenceg29@cnil.fr

alebo

Dašu Karpelovú karpelova@iabslovakia.sk