Úvod | Legislatíva | Súhlas podľa GDPR

Súhlas podľa GDPR

Pracovná skupina združenia IAB Europe pre implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do praxe rozobrala v nasledovnom dokumente mechanizmus súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade s novou európskou legislatívou (nariadením GDPR).
Súhlas je jeden zo šiestich právnych základov, na základe ktorého možno spracovávať osobné údaje podľa legislatívy GDPR.


Dokument k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Definícia súhlasu podľa GDPR

Na stiahnutie v anglickom jazyku:

Working Paper on GDPR Consent

 

Súvisiace informácie:
IAB Europe predstavuje nový projekt, ktorý má riešiť získanie súhlasu v súlade s GDPR naprieč celým online ekosystémom


Cieľom pracovnej skupiny združenia IAB Europe pre implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov je prediskutovať nový právny predpis Európskej únie o ochrane údajov, zdieľať navzájom najnovšie postupy a poznatky a dohodnúť sa na spoločnom postoji európskeho digital odvetvia k najdôležitejším otázkam vyplývajúcich z nariadenia GDPR, ktoré sa týkajú sektora digitálnej reklamy. IAB Slovakia je členom IAB Europe.

DQMmNP4UMAEKsHA