Úvod | Legislatíva | Osobné údaje podľa nariadenia GDPR

Osobné údaje podľa nariadenia GDPR

Pracovná skupina IAB Europe pre implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do praxe rozobrala v nasledovnom dokumente charakteristiku osobných údajov primárne pre subjekty digitálneho odvetvia. Dokument bližšie popisuje, ktoré údaje zaraďovať podľa nového nariadenia medzi osobné údaje, ako aj nový pojem “pseudonymizované údaje”.

Dokument k dispozícii na stiahnutie v slovenkom jazyku:

Definícia osobných údajov podľa GDPR 

Cieľom pracovnej skupiny združenia IAB Europe pre implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov je prediskutovať nový právny predpis Európskej únie o ochrane údajov, zdieľať navzájom najnovšie postupy a poznatky a dohodnúť sa na spoločnom postoji európskeho digital odvetvia k najdôležitejším otázkam vyplývajúcich z nariadenia GDPR, ktoré sa týkajú sektora digitálnej reklamy. IAB Slovakia je členom IAB Europe.